Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71115547 42959 68851520
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121316 60120 81820010
   gminy do 20 000 mieszkańców6905230 82838 87031510
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bolesław291542442Wójt3
gm. Dąbrowa Tarnowska20321617193Burmistrz5
gm. Gręboszów4101553346Wójt4
gm. Mędrzechów471551528Wójt1
gm. Olesno8101541520Wójt1
gm. Radgoszcz471552144Wójt3
gm. Szczucin99151264109Burmistrz5
Podsumowanie515511141189482 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Dąbrowa Tarnowska616 601448
Nr 2gmina Bolesław gmina Gręboszów gmina Mędrzechów gmina Olesno514 442548
Nr 3gmina Radgoszcz gmina Szczucin616 386663
Podsumowanie 1747 42915159
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 10 12 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 10 11 33
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 12 9 12 33
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY POWIŚLA DĄBROWSKIEGO KWW PPPD 12 10 12 34
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" KWW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE"   9 12 21
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA KOZIOŁA KWW WITOLDA KOZIOŁA     4 4
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 16 603 8 525 8 508 51.24%
7 975 93.74%
Tak
Nr 2 14 425 6 930 6 927 48.02%
6 497 93.79%
Tak
Nr 3 16 382 9 165 9 160 55.92%
8 522 93.03%
Tak
Podsumowanie47 41024 62024 59551.88%22 99493.49%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 53883423,43%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 53843323,41%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 45703319,87%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY POWIŚLA DĄBROWSKIEGO 47973420,86%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" 26332111,45%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA KOZIOŁA 22240,97%
Podsumowanie22 994159100,00%
Rada Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Kwiatkowski Tadeusz50767 9.62%
151 Krajewski Wiesław46711 8.92%
152 Wieczorek Lesław Piotr47391 4.90%
1151 Gajda Marian Stanisław60347 4.35%
1161 Pantera Robert50905 11.35%
1162 Lechowicz Paweł Michał32472 5.92%
221 Bigos Bogdan Józef54430 6.62%
251 Kądzielawa Robert Jerzy46527 8.11%
252 Szajor Marian Józef51857 13.19%
2151 Pobiegło Barbara Maria49684 10.53%
2177 Misiaszek Józef46432 6.65%
321 Bączek Jerzy Janusz53542 6.36%
322 Ożóg Łukasz Kazimierz31534 6.27%
351 Bryk Krzysztof51650 7.63%
3154 Drożdżowski Kazimierz45267 3.13%
31612 Urbanik Andrzej Ignacy54459 5.39%
3172 Kopia Marek47387 4.54%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 538834423,43%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 538433523,41%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 457033319,87%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY POWIŚLA DĄBROWSKIEGO 479734320,86%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIEZALEŻNI POWIŚLE DĄBROWSKIE" 263321211,45%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA KOZIOŁA 22240,97%
-
Podsumowanie22 99415917100,00%

Brak plików