Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem915350125 624154 335100441
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców3631078 51095 64357021
   gminy do 20 000 mieszkańców6904047 11458 69243420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brzeszcze15321618205Burmistrz4
gm. Chełmek8615112854Burmistrz3
gm. Kęty17321513151Burmistrz3
gm. Osiek441541326Wójt1
m. Oświęcim25421728260Prezydent7
gm. Oświęcim1491584061Wójt3
gm. Polanka Wielka341541647Wójt3
gm. Przeciszów341541655Wójt4
gm. Zator11131553537Burmistrz1
Podsumowanie1005015354207896 29
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Oświęcim733 423566
Nr 2Gminy: Oświęcim, Chełmek524 595545
Nr 3Gmina Brzeszcze417 772540
Nr 4Gmina Kęty627 315553
Nr 5Gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator522 519543
Podsumowanie 27125 62425247
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 10 8 11 10 53
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 10 8 12 9 53
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 7 8 12 7 48
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY + KWW BLOK SAMORZĄDOWY + 10 8 8 12 7 45
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" KWW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 14 10 8 6 10 48
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 33 371 16 166 16 158 48.42%
15 120 93.58%
Tak
Nr 2 24 595 12 587 12 584 51.16%
11 763 93.48%
Tak
Nr 3 17 773 8 684 8 684 48.86%
8 132 93.64%
Tak
Nr 4 27 315 13 201 13 193 48.30%
12 387 93.89%
Tak
Nr 5 22 515 11 730 11 718 52.05%
10 481 89.44%
Tak
Podsumowanie125 56962 36862 33749.64%57 88392.85%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 84225314,55%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 170405329,44%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 143864824,85%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY + 67354511,64%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 113004819,52%
Podsumowanie57 883247100,00%
Rada Powiatu w Oświęcimiu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kobielusz Paweł Bernard331263 8.35%
141 Homa Kazimierz Michał381602 10.60%
142 Krawczyk Józef60681 4.50%
143 Szuster Leszek Aleksander54805 5.32%
151 Starzec Zbigniew Władysław481518 10.04%
153 Klisiak Waldemar Stanisław43693 4.58%
1161 Wasztyl Mirosław Piotr511241 8.21%
211 Warzecha Tomasz Arkadiusz37716 6.09%
241 Saternus Andrzej Stanisław541388 11.80%
242 Wolak Krzysztof Józef53743 6.32%
251 Pyrek Jacek Zbigniew33917 7.80%
2163 Baścik Edward62552 4.69%
341 Ślusarczyk Cecylia Czesława55995 12.24%
353 Szczerbowski Tadeusz63418 5.14%
3161 Jankowska Teresa Maria47820 10.08%
3162 Zając Stanisław Kazimierz56589 7.24%
441 Niedziela Marcin Maciej46619 5.00%
451 Jurzak Jarosław Ludwik421302 10.51%
453 Gawęda Dariusz Lucjan34593 4.79%
4151 Olejarz Roman57814 6.57%
4154 Płonka Ewa49440 3.55%
4161 Klęczar Jan Franciszek59797 6.43%
511 Cuber Bogdan Grzegorz53865 8.25%
541 Kacorzyk Andrzej Piotr471106 10.55%
551 Biernat Zbigniew Stanisław47651 6.21%
552 Merta Adam44900 8.59%
5161 Kała Józef511102 10.51%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 842253314,55%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1704053829,44%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1438648824,85%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BLOK SAMORZĄDOWY + 673545211,64%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE" 1130048619,52%
Tak
Podsumowanie57 88324727100,00%

Brak plików