Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem16246121153 531197 282137970
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121318 71223 76515100
   gminy do 20 000 mieszkańców15225118134 819173 517122870
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Ciężkowice591594365Burmistrz5
gm. Gromnik781592542Wójt2
gm. Lisia Góra12111572936Wójt2
gm. Pleśna1151552257Wójt3
gm. Radłów7101583851Burmistrz3
gm. Ryglice771571939Burmistrz2
gm. Rzepiennik Strzyżewski651561947Wójt3
gm. Skrzyszów751551333Wójt2
gm. Szerzyny551582362Wójt4
gm. Tarnów15321514140Wójt2
gm. Tuchów15915101929Burmistrz1
gm. Wierzchosławice651572565Wójt3
gm. Wietrzychowice581562746Wójt4
gm. Wojnicz10111585466Burmistrz4
gm. Zakliczyn91415104549Burmistrz3
gm. Żabno1061581829Burmistrz1
Podsumowanie137121246118433856 44
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Wietrzychowice, Żabno318 477739
Nr 2Radłów, Wierzchosławice316 144739
Nr 3Lisia Góra, Tarnów529 547768
Nr 4Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski420 726750
Nr 5Wojnicz, Zakliczyn419 793751
Nr 6Pleśna, Szerzyny, Tuchów629 533776
Nr 7Ryglice, Skrzyszów419 311751
Podsumowanie 29153 53149374
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 3 4 9 5 8 6 8 43
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 5 10 7 5 12 7 52
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 6 10 7 7 12 8 56
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 6 10 8 8 12 5 55
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWY RUCH SAMORZĄDOWY KWW POWIATOWY RUCH SAMORZĄDOWY 6 6 10 8 8 12 8 58
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU TARNOWSKIEGO "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT 6 6 10 7 7 10 7 53
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT KWW NASZ POWIAT 6 6 9 8 8 12 8 57
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 475 7 456 7 451 40.33%
6 825 91.60%
Tak
Nr 2 16 138 8 714 8 709 53.97%
7 814 89.72%
Tak
Nr 3 29 550 15 661 15 650 52.96%
14 280 91.25%
Tak
Nr 4 20 728 11 279 11 272 54.38%
10 307 91.44%
Tak
Nr 5 19 793 10 794 10 784 54.48%
10 045 93.15%
Tak
Nr 6 29 534 14 441 14 429 48.86%
13 088 90.71%
Tak
Nr 7 19 311 10 987 10 980 56.86%
9 718 88.51%
Tak
Podsumowanie153 52979 33279 27551.64%72 07790.92%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3705435,14%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 120575216,73%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 140775619,53%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 200505527,82%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWY RUCH SAMORZĄDOWY 5492587,62%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU TARNOWSKIEGO "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 83225311,55%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 83745711,62%
Podsumowanie72 077374100,00%
Rada Powiatu Tarnowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Dzik Stefan48645 9.45%
151 Łucarz Roman471535 22.49%
152 Rogoż Marek54201 2.95%
242 Szybilska Magdalena Alicja47451 5.77%
243 Podraza Marek481011 12.94%
251 Hudyma Jacek Henryk46746 9.55%
321 Lazarowicz Józef50876 6.13%
341 Banach Mirosław Władysław47906 6.34%
351 Stelmach Tomasz35742 5.20%
31610 Kuta Zbigniew Antoni41408 2.86%
3171 Bańbor Stanisław Marcin561527 10.69%
421 Karciński Zbigniew461951 18.93%
422 Kuropatwa Stanisław45414 4.02%
451 Skruch Wojciech36639 6.20%
453 Gdowska-Trela Kazimiera60818 7.94%
521 Korman Kazimierz671296 12.90%
547 Sowa Józef Roman57507 5.05%
552 Chrobak Dawid Przemysław29505 5.03%
553 Smoleń Paweł301211 12.06%
621 Słowik Andrzej Grzegorz58692 5.29%
641 Gniadek Barbara Krystyna431818 13.89%
642 Sychta Wacław44710 5.42%
651 Słowik Marek481242 9.49%
653 Knapik Józef41980 7.49%
654 Płachno Bogdan Józef51567 4.33%
741 Burza Tomasz32544 5.60%
753 Cieślikowski Zbigniew47929 9.56%
7151 Augustyn Paweł421373 14.13%
7164 Starzychowicz Smagacz Alina Teresa57628 6.46%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3705435,14%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1205752616,73%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1407756719,53%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20050551227,82%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWY RUCH SAMORZĄDOWY 54925817,62%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU TARNOWSKIEGO "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 832253211,55%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 837457111,62%
Tak
Podsumowanie72 07737429100,00%

Brak plików