Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71114671 83891 97565520
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121428 70336 15818010
   gminy do 20 000 mieszkańców6904243 13555 81747510
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Borzęcin661561532Wójt2
gm. Brzesko18421416142Burmistrz3
gm. Czchów871552345Burmistrz2
gm. Dębno1281542442Wójt3
gm. Gnojnik671552350Wójt3
gm. Iwkowa441531243Wójt3
gm. Szczurowa11101582326Wójt1
Podsumowanie654611135136380 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Brzesko828 703682
Nr 2Gmina Dębno311 056633
Nr 3Gmina Borzęcin Gmina Szczurowa514 428649
Nr 4Gmina Gnojnik Gmina Czchów Gmina Iwkowa517 651543
Podsumowanie 2171 83823207
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 6 8 7 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 6 10 10 42
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" KWW "SAMORZĄDY RAZEM" 16 6 10 10 42
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY ZIEMI BRZESKIEJ KWW STRAŻACY ZIEMI BRZESKIEJ 4 3 7   14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO KWW BRZESKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 16 6 10 10 42
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATOLICKA RODZINA KOLPINGA KWW KATOLICKA RODZINA KOLPINGA 14 6 4 6 30
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 28 711 13 633 13 604 47.38%
12 895 94.79%
Tak
Nr 2 11 056 5 840 5 839 52.81%
5 400 92.48%
Tak
Nr 3 14 427 6 288 6 282 43.54%
5 658 90.07%
Tak
Nr 4 17 649 9 737 9 736 55.16%
8 936 91.78%
Tak
Podsumowanie71 84335 49835 46149.36%32 88992.75%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 55393716,84%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 90934227,65%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" 82614225,12%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY ZIEMI BRZESKIEJ 692142,10%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO 74854222,76%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATOLICKA RODZINA KOLPINGA 1819305,53%
Podsumowanie32 889207100,00%
Rada Powiatu Brzeskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Brzyk Kazimierz Edward531141 8.85%
143 Rembiasz Krzysztof Adam53223 1.73%
151 Pacura Stanisław591223 9.48%
152 Zych Tadeusz Stanisław50327 2.54%
1151 Ożóg Ryszard57637 4.94%
11514 Latocha Tomasz Jan33442 3.43%
1171 Tota Piotr Stanisław54484 3.75%
1172 Glonek Kazimiera Bogusława56431 3.34%
251 Kozłowski Wiesław Kazimierz46889 16.46%
2151 Gurgul Tomasz Paweł41341 6.31%
2171 Potępa Andrzej Robert441239 22.94%
344 Gładysz Robert42483 8.54%
351 Pater Sławomir Antoni43499 8.82%
3151 Antosz Marek42442 7.81%
31510 Rogóż Anna Helena45280 4.95%
3171 Zachara Jarosław Edward47369 6.52%
451 Gołąb Grzegorz Krzysztof33920 10.30%
453 Kęder Krzysztof43682 7.63%
4151 Cierniak - Lambert Ewa Irena55870 9.74%
4152 Gurgul Jarosław Kazimierz32542 6.07%
4171 Kanownik Tadeusz Krzysztof47687 7.69%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 553937316,84%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 909342627,65%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" 826142725,12%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRAŻACY ZIEMI BRZESKIEJ 692142,10%
-
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO 748542522,76%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATOLICKA RODZINA KOLPINGA 1819305,53%
Tak
Podsumowanie32 88920721100,00%

Brak plików