Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem61044094 032114 31979330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców244760 53073 93653020
   gminy do 20 000 mieszkańców4603333 50240 38326310
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bolesław581562756Wójt3
m. Bukowno661592760Burmistrz3
gm. Klucze11915144569Wójt5
gm. Olkusz33423520221Burmistrz5
gm. Trzyciąż4101593448Wójt3
gm. Wolbrom20321925265Burmistrz8
Podsumowanie794010452178719 27
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Olkusz1041 5086101
Nr 2Gmina Klucze312 439524
Nr 3Gmina Trzyciąż i Gmina Wolbrom624 738664
Nr 4Gmina Bukowno i Gmina Bolesław415 347534
Podsumowanie 2394 03222223
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 20   9 8 37
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3 3 12   18
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20 6 10 8 44
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 3 9 3 35
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2007-2013 KWW SAMORZĄD 2007-2013 20 6 12 8 46
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI OLKUSKIEJ PRZYMIERZE KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA PRZYMIERZE 18 6 12 7 43
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 41 517 20 375 20 352 49.02%
19 288 94.77%
Tak
Nr 2 12 449 6 991 6 987 56.12%
6 602 94.49%
Tak
Nr 3 24 723 14 268 14 253 57.65%
13 137 92.17%
Tak
Nr 4 15 336 7 887 7 884 51.41%
7 215 91.51%
Tak
Podsumowanie94 02549 52149 47652.62%46 24293.46%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 75743716,38%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 4453189,63%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 108294523,42%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 92103519,92%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2007-2013 58484612,65%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI OLKUSKIEJ PRZYMIERZE 83284318,01%
Podsumowanie46 242224100,00%
Rada Powiatu w Olkuszu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Żak Czesław Stanisław58883 4.58%
112 Orkisz Jan561423 7.38%
114 Herzyk Robert Cezary48821 4.26%
141 Rzepka Dariusz Karol471285 6.66%
145 Szczygieł Zdzisława53517 2.68%
151 Wójcik Andrzej Janusz58404 2.09%
152 Osuch Jacek Piotr511587 8.23%
1520 Solecki Zygmunt59371 1.92%
1162 Piasny Paweł Marcin35986 5.11%
11611 Kwaśniewski Jerzy Antoni58512 2.65%
241 Ściążko Kazimierz Józef541011 15.31%
251 Dąbrowski Krzysztof Stanisław56876 13.27%
2161 Bień Norbert Tomasz50879 13.31%
321 Łaksa Jan541034 7.87%
322 Żelazny Roman45691 5.26%
341 Smoter Waldemar Kazimierz40357 2.72%
352 Kieca Henryk51842 6.41%
3154 Kozłowski Robert Adam46723 5.50%
3161 Górnicki Jerzy Marian64397 3.02%
411 Pęgiel Edmund66564 7.82%
441 Januszek Ryszard Szymon53811 11.24%
445 Cockiewicz Marcin Michał40518 7.18%
4165 Stencel Leszek Edmund51244 3.38%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 757437416,38%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 44531829,63%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1082945623,42%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 921035519,92%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD 2007-2013 584846112,65%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI OLKUSKIEJ PRZYMIERZE 832843518,01%
Tak
Podsumowanie46 24222423100,00%

Brak plików