Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5812852 75166 40251410
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121322 53227 48123010
   gminy do 20 000 mieszkańców4602530 21938 92128400
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Biały Dunajec661541743Wójt2
gm. Bukowina Tatrzańska10815132741Wójt2
gm. Kościelisko441561742Wójt2
gm. Poronin871542244Wójt3
m. Zakopane23321720226Burmistrz5
Podsumowanie51288134103396 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto - Zakopane822 532798
Nr 2Gmina - Bukowina Tatrzańska49 901427
Nr 3Gminy - Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin720 318549
Podsumowanie 1952 75116174
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16     16
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 5 9 30
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" KWW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 16 7 14 37
16 KOMITET WYBORCZY TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH KW TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH 15 7 9 31
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TATRZAŃSKI KOMITET WYBORCZY KWW TATRZAŃSKI KOMITET WYBORCZY 3   3 6
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE KWW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE 16 8 14 38
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE ZAKOPANE KWW TWOJE ZAKOPANE 16     16
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 22 536 11 202 11 196 49.68%
10 668 95.28%
Tak
Nr 2 9 901 4 425 4 423 44.67%
4 196 94.87%
Tak
Nr 3 20 300 9 338 9 333 45.98%
8 674 92.94%
Tak
Podsumowanie52 73724 96524 95247.31%23 53894.33%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2113168,98%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 58813024,99%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 76733732,60%
16 KOMITET WYBORCZY TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH 30553112,98%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TATRZAŃSKI KOMITET WYBORCZY 24961,06%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE 30823813,09%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE ZAKOPANE 1485166,31%
Podsumowanie23 538174100,00%
Rada Powiatu Tatrzańskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Ślimak Czesław53781 7.32%
142 Pajor Andrzej34219 2.05%
151 Bąk Piotr521480 13.87%
154 Zelek Kazimierz66256 2.40%
156 Filar Władysław50235 2.20%
1151 Gąsienica-Makowski Andrzej Tadeusz58894 8.38%
1152 Lenard Wiesław54555 5.20%
1191 Świerk Janusz Zbigniew50322 3.02%
255 Budz Jan53346 8.25%
2151 Tybor Edward Andrzej50565 13.47%
2152 Piszczek Tadeusz Jan53364 8.67%
2161 Proszowski Zbigniew Stanisław55552 13.16%
351 Dzierżęga Tomasz Marcin34533 6.14%
3151 Skupień Andrzej451019 11.75%
3152 Szwab Józef55275 3.17%
31514 Pawlikowski Janusz33366 4.22%
3161 Wrzesień Józefa69227 2.62%
3181 Gut-Kantek Andrzej53897 10.34%
3182 Dyka Halina Maria60397 4.58%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 21131628,98%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 588130524,99%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ TATRZAŃSKA" 767337732,60%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY TATRZAŃSKI KLUB NIEZALEŻNYCH 305531212,98%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TATRZAŃSKI KOMITET WYBORCZY 24961,06%
-
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TATRZAŃSKIE PRZYMIERZE 308238213,09%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE ZAKOPANE 14851616,31%
Tak
Podsumowanie23 53817419100,00%

Brak plików