Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71058441 28850 65157610
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71058441 28850 65157610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Charsznica81015103448Wójt2
gm. Gołcza7141543537Wójt2
gm. Kozłów91015103954Wójt3
gm. Książ Wielki9141576470Wójt6
gm. Miechów17121588097Burmistrz5
gm. Racławice3111593539Wójt2
gm. Słaboszów4131533236Wójt2
Podsumowanie578410551319381 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Charsznica, Gołcza511 491762
Nr 2Książ Wielki, Kozłów, Słaboszów511 471751
Nr 3Miechów, Racławice718 3269116
Podsumowanie 1741 28823229
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 9 14 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 10 13 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3 5 14 22
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 9   14 23
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDÓW KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDÓW 10 3 14 27
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA ZIEMIA" KWW "NASZA ZIEMIA"   4 5 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI KWW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 10 10 14 34
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA MIECHOWSKA" KWW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 10 10 14 34
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RADOŚNIE Z MŁODZIEŻĄ W PRZYSZŁOŚĆ" KWW "RADOŚNIE Z MŁODZIEŻĄ W PRZYSZŁOŚĆ"     14 14
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 491 5 682 5 674 49.38%
5 229 92.16%
Tak
Nr 2 11 612 7 023 7 021 60.46%
6 228 88.71%
Tak
Nr 3 18 235 9 588 9 593 52.61%
9 066 94.51%
Tak
Podsumowanie41 33822 29322 28853.92%20 52392.08%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 23903311,65%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 61693430,06%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1603227,81%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1445237,04%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDÓW 27342713,32%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA ZIEMIA" 20190,98%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 24113411,75%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 34473416,80%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RADOŚNIE Z MŁODZIEŻĄ W PRZYSZŁOŚĆ" 123140,60%
Podsumowanie20 523230100,00%
Rada Powiatu Miechowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
125 Wolny Mariusz Andrzej45362 6.92%
1151 Orłowska Maria57365 6.98%
1152 Dróżdż Mirosław Antoni35393 7.52%
1171 Pietrzyk Stanisław Jacek53310 5.93%
1181 Wojciechowicz Ewa Barbara58258 4.93%
222 Brodowicz Marian Piotr55428 6.87%
223 Werys Anna Maria55442 7.10%
224 Gamrat Marian Stanisław55597 9.59%
225 Miś Bogusław Jakub56509 8.17%
2182 Boligłowa Marek Józef50338 5.43%
311 Osikowski Paweł Piotr33467 5.15%
324 Siudak Regina52318 3.51%
326 Motyka Adam Andrzej44406 4.48%
342 Kajdas Marian61292 3.22%
3151 Świerczek Krzysztof47329 3.63%
3173 Baranowska Lidia Krystyna48252 2.78%
3181 Marczewski Dariusz Łukasz29647 7.14%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 239033111,65%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 616934730,06%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16032217,81%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1445237,04%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDÓW 273427313,32%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA ZIEMIA" 20190,98%
-
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY REGION MIECHOWSKI 241134211,75%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIEMIA MIECHOWSKA" 344734316,80%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RADOŚNIE Z MŁODZIEŻĄ W PRZYSZŁOŚĆ" 123140,60%
-
Podsumowanie20 52323017100,00%

Brak plików