Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91356465 27583 65854630
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców91356465 27583 65854630
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Budzów661581734Wójt1
gm. Bystra-Sidzina441551238Wójt3
m. Jordanów261551633Burmistrz2
gm. Jordanów751551526Wójt1
gm. Maków Podhalański971582238Burmistrz2
gm. Stryszawa7715142945Wójt3
m. Sucha Beskidzka6151593434Burmistrz2
gm. Zawoja881542442Wójt3
gm. Zembrzyce561552251Wójt4
Podsumowanie546413563191341 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina - Stryszawa39 482423
Nr 2Gmina - Maków Podhalański412 729431
Nr 3Miasto - Jordanów, Gmina - Jordanów412 377432
Nr 4Gminy - Bystra-Sidzina, Zawoja412 052430
Nr 5Miasto - Sucha Beskidzka, Gminy - Budzów, Zembrzyce618 635447
Podsumowanie 2165 27520163
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 7 8 6 11 37
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA POWIATOWA KWW WSPÓLNOTA POWIATOWA 6 8 8 8 12 42
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POWIAT SUSKI RAZEM" KWW "POWIAT SUSKI RAZEM" 6 8 8 8 12 42
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 6 8 8 8 12 42
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 482 4 992 4 991 52.64%
4 444 89.04%
Tak
Nr 2 12 730 6 483 6 481 50.91%
5 807 89.60%
Tak
Nr 3 12 370 5 546 5 541 44.79%
5 014 90.49%
Tak
Nr 4 12 052 6 839 6 832 56.69%
5 994 87.73%
Tak
Nr 5 18 638 9 216 9 209 49.41%
8 095 87.90%
Tak
Podsumowanie65 27233 07633 05450.64%29 35488.81%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 59073720,12%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA POWIATOWA 46204215,74%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POWIAT SUSKI RAZEM" 68644223,38%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 119634240,75%
Podsumowanie29 354163100,00%
Rada Powiatu Suskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
155 Wągiel Zofia Janina49360 8.10%
1151 Gancarz Tadeusz43435 9.79%
1171 Hadka Ryszard Władysław60722 16.25%
251 Borys Jan Stefan61481 8.28%
2161 Woźny Jan55381 6.56%
2171 Bałos Józef44678 11.68%
2178 Surmiak Michał27908 15.64%
3163 Gruca Barbara47372 7.42%
3168 Lubaszka Rafał36375 7.48%
3171 Madoń Czesława Urszula58799 15.94%
3178 Firek Piotr31329 6.56%
451 Hajos Sławomir Paweł47708 11.81%
4161 Jordanek Zbigniew45696 11.61%
4171 Pająk Andrzej Michał551075 17.93%
4172 Czernik Stanisław69925 15.43%
551 Kucia Arkadiusz Grzegorz40391 4.83%
5151 Sarlej Wit Mateusz51580 7.16%
5161 Fortuna Józef58519 6.41%
5162 Kołodziejczyk Bogusław Andrzej53290 3.58%
5171 Kochaniewicz Aniela52652 8.05%
5174 Kruźlak Artur Rafał34454 5.61%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 590737420,12%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA POWIATOWA 462042215,74%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POWIAT SUSKI RAZEM" 686442623,38%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1196342940,75%
Tak
Podsumowanie29 35416321100,00%

Brak plików