Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1016261124 421157 268103730
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242865 24281 68650020
   gminy do 20 000 mieszkańców81205359 17975 58253710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Andrychów24421624183Burmistrz6
gm. Brzeźnica7111551721Wójt1
gm. Kalwaria Zebrzydowska14111532533Burmistrz2
gm. Lanckorona4415101846Wójt3
gm. Mucharz551531230Wójt1
gm. Spytkowice661592858Wójt4
gm. Stryszów551571536Wójt2
gm. Tomice451541536Wójt2
gm. Wadowice26421416118Burmistrz2
gm. Wieprz861541533Wójt2
Podsumowanie1036116255185594 25
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Andrychów835 037562
Nr 2Wadowice630 205658
Nr 3Kalwaria Zebrzydowska315 608629
Nr 4Lanckorona, Stryszów, Mucharz313 023629
Nr 5Brzeźnica, Spytkowice, Tomice, Wieprz730 548661
Podsumowanie 27124 42129239
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 9 3 3 8 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 13 10 6 6 13 48
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 13 12 4 6 10 45
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 7 6 5 13 47
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY DOM KWW WSPÓLNY DOM 10 12 5 6 11 44
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ   8 5 3 6 22
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 34 959 17 070 17 059 48.80%
16 136 94.59%
Tak
Nr 2 30 210 13 487 13 484 44.63%
12 653 93.84%
Tak
Nr 3 15 510 7 147 7 143 46.05%
6 594 92.31%
Tak
Nr 4 13 024 6 562 6 558 50.35%
5 943 90.62%
Tak
Nr 5 30 549 14 431 14 424 47.22%
12 985 90.02%
Tak
Podsumowanie124 25258 69758 66847.22%54 31192.57%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 63673311,72%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 77794814,32%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 98624518,16%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 145554726,80%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY DOM 123064422,66%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 3442226,34%
Podsumowanie54 311239100,00%
Rada Powiatu Wadowickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Rajda Czesław Stanisław531086 6.73%
121 Janosz Zbigniew Władysław53682 4.23%
141 Ramenda Sebastian36983 6.09%
151 Penkala Franciszek Arkadiusz42586 3.63%
152 Mieszczak Zbigniew56918 5.69%
155 Jakubowski Stefan Jan77600 3.72%
1151 Żak Tomasz491600 9.92%
1152 Surma Edward42417 2.58%
211 Jurczak Zbigniew Marek63877 6.93%
241 Kotarba Stanisław Wojciech51716 5.66%
251 Flasz Bożena Maria491009 7.97%
253 Cholewa Ireneusz Jan43443 3.50%
2151 Jończyk Jacek501670 13.20%
2152 Ciepły Marek46524 4.14%
321 Górecki Andrzej60342 5.19%
351 Cimer Marek Zdzisław58564 8.55%
3161 Opyrchał Grzegorz51609 9.24%
421 Gębala Jan Tadeusz52476 8.01%
441 Koźbiał Maciej Józef45425 7.15%
451 Sikora Jerzy47462 7.77%
522 Fraś Józef58633 4.87%
544 Jodłowski Józef Antoni51517 3.98%
545 Mostowik Kazimierz43417 3.21%
551 Kaliński Bartosz Jan27698 5.38%
552 Kurdas Eugeniusz52504 3.88%
5151 Kozioł Józef Władysław51682 5.25%
5152 Łasak Józef55879 6.77%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 636733211,72%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 777948414,32%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 986245518,16%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1455547926,80%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY DOM 1230644622,66%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 34422216,34%
Tak
Podsumowanie54 31123927100,00%

Brak plików