Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1422878144 361186 6471431130
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców363960 99277 97460210
   gminy do 20 000 mieszkańców111656983 369108 67383920
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czarny Dunajec21321515114Wójt4
gm. Czorsztyn651521030Wójt2
gm. Jabłonka1181521630Wójt2
gm. Krościenko nad Dunajcem671562246Wójt3
gm. Lipnica Wielka551541443Wójt3
gm. Łapsze Niżne981531731Wójt2
gm. Nowy Targ213212650Wójt1
m. Nowy Targ18321618206Burmistrz5
gm. Ochotnica Dolna441571126Wójt1
gm. Raba Wyżna1061562042Wójt3
gm. Rabka-Zdrój13111574254Burmistrz4
gm. Spytkowice331541036Wójt2
gm. Szaflary1071541221Wójt1
gm. Szczawnica651552254Burmistrz2
Podsumowanie1437822863235783 35
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto - Nowy Targ526 660437
Nr 2Miasto - Szczawnica, Gminy - Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna629 938436
Nr 3Gminy - Nowy Targ, Szaflary525 391431
Nr 4Gmina - Czarny Dunajec316 852423
Nr 5Gminy - Jabłonka, Lipnica Wielka417 463426
Nr 6Gminy - Raba Wyżna, Spytkowice314 085523
Nr 7Gmina - Rabka-Zdrój313 972423
Podsumowanie 29144 36129199
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 11 10 6 6 5 6 54
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 12 10 6 8 5 6 57
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 7 6 6 5 7 5 6 42
16 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU KW ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 10 7 5 6 5 5 5 43
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW OBYWATELSKICH POWIATU TATRZAŃSKIEGO KW SOPOPT           3   3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 26 623 12 314 12 305 46.22%
11 512 93.56%
Tak
Nr 2 29 945 14 583 14 578 48.68%
13 076 89.70%
Tak
Nr 3 25 391 9 606 9 598 37.80%
8 801 91.70%
Tak
Nr 4 16 853 6 716 6 715 39.84%
6 231 92.79%
Tak
Nr 5 17 467 8 841 8 808 50.43%
8 031 91.18%
Tak
Nr 6 14 085 6 102 6 101 43.32%
5 555 91.05%
Tak
Nr 7 13 973 7 386 7 382 52.83%
6 944 94.07%
Tak
Podsumowanie144 33765 54865 48745.37%60 15091.85%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 180285429,97%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 215205735,78%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 90454215,04%
16 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 114004318,95%
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW OBYWATELSKICH POWIATU TATRZAŃSKIEGO 15730,26%
Podsumowanie60 150199100,00%
Rada Powiatu Nowotarskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Jachymiak Maciej441625 14.12%
142 Jurek Adam Mieczysław61888 7.71%
151 Krzak Jan701304 11.33%
155 Borzęcki Michał Piotr68762 6.62%
1162 Skrzypiec Karol Marcin49711 6.18%
241 Waksmundzki Bogusław481207 9.23%
245 Hurkała Tomasz Konrad321145 8.76%
251 Wolski Kazimierz56807 6.17%
2510 Rataj Jan60605 4.63%
2152 Wołek Leszek52456 3.49%
2162 Łojas-Jurkowska Maria51757 5.79%
341 Ligęza Maria61675 7.67%
343 Kaczmarczyk Mirosław Andrzej36505 5.74%
351 Kalata Andrzej Stanisław55746 8.48%
352 Guziak Józefa55880 10.00%
3161 Tylka Władysław58504 5.73%
442 Rafacz Tadeusz42347 5.57%
452 Kosakowska Iwona Maria45423 6.79%
4165 Stopka-Studencki Jacek Stanisław48572 9.18%
551 Kuczkowicz Jan49897 11.17%
552 Jazowski Bogdan46887 11.04%
5151 Szperlak Józef63754 9.39%
5161 Stopka Julian57839 10.45%
651 Faber Krzysztof Józef482050 36.90%
653 Klinowski Jacek52270 4.86%
6161 Bielak Kazimierz50346 6.23%
744 Szarawarski Marek Andrzej63818 11.78%
751 Świder Leszek451396 20.10%
7151 Rapacz Antoni72806 11.61%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1802854829,97%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 21520571235,78%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 904542315,04%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZEK PODHALAN W LUDŹMIERZU 1140043618,95%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW OBYWATELSKICH POWIATU TATRZAŃSKIEGO 15730,26%
-
Podsumowanie60 15019929100,00%

Brak plików