Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem101566686 864110 36991730
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121424 10629 26822010
   gminy do 20 000 mieszkańców91356262 75881 10169720
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Biecz13915103753Burmistrz2
gm. Bobowa881552134Burmistrz2
gm. Gorlice11915112433Wójt1
m. Gorlice22421520185Burmistrz5
gm. Lipinki751561947Wójt2
gm. Łużna761562142Wójt2
gm. Moszczenica33153729Wójt2
gm. Ropa451551632Wójt1
gm. Sękowa661551842Wójt2
gm. Uście Gorlickie10111592632Wójt1
Podsumowanie916615665209529 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto - Gorlice624 106557
Nr 2Gmina - Gorlice313 293527
Nr 3Gmina - Biecz413 726534
Nr 4Gminy - Lipinki, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie518 393542
Nr 5Gminy - Bobowa, Łużna, Moszczenica517 346541
Podsumowanie 2386 86425201
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 11 4 6 7 6 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 6 6 9 9 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 6 8 8 8 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 5 6 8 8 39
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ KWW MRS ZIEMI GORLICKIEJ 10 6 8 10 10 44
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 24 107 10 975 10 972 45.51%
10 319 94.05%
Tak
Nr 2 13 293 5 195 5 192 39.06%
4 715 90.81%
Tak
Nr 3 13 726 6 532 6 531 47.58%
6 021 92.19%
Tak
Nr 4 18 394 9 747 9 741 52.96%
8 631 88.60%
Tak
Nr 5 17 346 8 701 8 699 50.15%
7 781 89.45%
Tak
Podsumowanie86 86641 15041 13547.35%37 46791.08%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3372349,00%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 60114216,04%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 79354221,18%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 94703925,28%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ 106794428,50%
Podsumowanie37 467201100,00%
Rada Powiatu Gorlickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kukla Rafał Tomasz291285 12.45%
141 Szura Stanisław63452 4.38%
143 Dziubina Roman Józef58736 7.13%
151 Płatek Tomasz Stanisław511247 12.08%
153 Jamro Edward64278 2.69%
1151 Abram Józef Marian57638 6.18%
221 Przybylski Jan Adam39421 8.93%
253 Matusik Andrzej Stanisław53585 12.41%
2151 Bugno Marek50866 18.37%
351 Mika Mariusz Józef39767 12.74%
3151 Wędrychowicz Mirosław Józef501953 32.44%
3152 Duda Bogusława Barbara49104 1.73%
3153 Kamińska Zofia60322 5.35%
421 Tenerowicz Karol56866 10.03%
441 Kosiba Krzysztof46629 7.29%
451 Ludwin Marek42665 7.70%
4151 Górski Karol511118 12.95%
4154 Kosiński Grzegorz Robert47374 4.33%
521 Kaszyk Stanisław50832 10.69%
541 Lenard Bogusław Stanisław49588 7.56%
551 Fryczek Zygmunt51528 6.79%
5151 Urbanek Adam56913 11.73%
5157 Potok Zygmunt Stanisław73368 4.73%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 33723419,00%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 601142316,04%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 793542421,18%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 947039625,28%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ 1067944928,50%
Tak
Podsumowanie37 46720123100,00%

Brak plików