Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem17273148202 412249 4571691250
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców3631178 88696 28461120
   gminy do 20 000 mieszkańców14210137123 526153 1731081130
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czernichów1291592736Wójt1
gm. Igołomia-Wawrzeńczyce4121554050Wójt4
gm. Iwanowice6141575255Wójt4
*gm. Jerzmanowice-Przeginia8615113062Wójt4
gm. Kocmyrzów-Luborzyca10141584042Wójt2
gm. Krzeszowice20321515145Burmistrz3
gm. Liszki10111594757Wójt3
gm. Michałowice5121553238Wójt2
gm. Mogilany7815153867Wójt3
gm. Skała61015116487Burmistrz7
gm. Skawina23421520169Burmistrz4
gm. Słomniki121115114354Burmistrz2
gm. Sułoszowa551561638Wójt2
gm. Świątniki Górne551561535Burmistrz2
gm. Wielka Wieś8101572534Wójt2
gm. Zabierzów18421515104Wójt2
gm. Zielonki10101552539Wójt2
Podsumowanie1691482731305441 112 49
*) głosowanie ponowne w dniu 19.12.2010
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Czernichów, Liszki323 163527
Nr 2Gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Świątniki Górne322 794421
Nr 3Gminy: Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki321 828527
Nr 4Gminy: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Sułoszowa427 562428
Nr 5Gmina: Krzeszowice426 030536
Nr 6Gminy: Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki428 179429
Nr 7Gmina: Skawina533 535437
Nr 8Gmina: Zabierzów319 321424
Podsumowanie 29202 41235229
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 3   3   4       10
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 6 6 7 8 8 10 6 57
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 4 6 7 8 7 10 6 54
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 6 6 6 6 8 7 10 6 55
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KW SWS 6 5 6 8 8 7 7 6 53
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 23 146 10 132 10 126 43.75%
9 361 92.45%
Tak
Nr 2 22 774 12 564 12 564 55.17%
11 503 91.56%
Tak
Nr 3 21 835 9 511 9 471 43.38%
8 683 91.68%
Tak
Nr 4 27 541 15 322 15 312 55.60%
14 132 92.29%
Tak
Nr 5 26 055 12 778 12 771 49.02%
11 919 93.33%
Tak
Nr 6 28 169 14 075 14 054 49.89%
12 918 91.92%
Tak
Nr 7 33 536 15 435 15 416 45.97%
14 291 92.70%
Tak
Nr 8 19 320 10 478 10 474 54.21%
9 645 92.09%
Tak
Podsumowanie202 376100 295100 18849.51%92 45292.28%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1460101,58%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 253815727,45%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 266345428,81%
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 255225527,61%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 134555314,55%
Podsumowanie92 452229100,00%
Rada Powiatu Krakowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Grela Janina62968 10.34%
151 Kruk Wojciech Łukasz421444 15.43%
1151 Fajto Janusz401767 18.88%
242 Madeja Małgorzata501212 10.54%
251 Kułaj Wanda591941 16.87%
2152 Kusiński Władysław691143 9.94%
341 Chrzanowska Anna Józefa57746 8.59%
3151 Okrajek Włodzimierz Wiktor491155 13.30%
3161 Łojek Jarosław Piotr38549 6.32%
442 Goraj Lucjan43898 6.35%
453 Dolny Leszek631130 8.00%
4151 Nabagło Tadeusz521666 11.79%
4162 Piekara Marek481062 7.51%
541 Chochół Paweł Przemysław361205 10.11%
551 Pałka Wojciech Łukasz291341 11.25%
5151 Lasoń Janina Teresa59988 8.29%
5168 Węgrzyn Jan Kazimierz47523 4.39%
641 Bosak Wojciech472162 16.74%
642 Lewicka Anna Maria47947 7.33%
651 Goraj Piotr551828 14.15%
6152 Karwat Wojciech Tadeusz471132 8.76%
741 Stochel Urszula491815 12.70%
742 Krupa Łukasz Paweł27926 6.48%
751 Ćwik Piotr Krzysztof421810 12.67%
752 Karczewski Krzysztof Maria Antoni63899 6.29%
7151 Cerek Janusz55840 5.88%
841 Wójcik Alicja Barbara501241 12.87%
851 Woch Wiesław Marek521155 11.98%
8151 Krzyworzeka Józef Marek581777 18.42%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1460101,58%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 25381571027,45%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2663454828,81%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE 2552255827,61%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1345553314,55%
Tak
Podsumowanie92 45222929100,00%

Brak plików