Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91416092 883119 69276630
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121432 72441 71526010
   gminy do 20 000 mieszkańców81205660 15977 97750620
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dobczyce891532335Burmistrz2
gm. Lubień551551739Wójt2
gm. Myślenice26421624201Burmistrz3
gm. Pcim761541938Wójt1
gm. Raciechowice4111543143Wójt3
gm. Siepraw461581934Wójt1
gm. Sułkowice961572448Burmistrz3
gm. Tokarnia661552049Wójt3
gm. Wiśniowa771562039Wójt2
Podsumowanie766014148197526 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Myślenice832 724684
Nr 2Sułkowice310 907738
Nr 3Dobczyce, Siepraw417 391642
Nr 4Pcim, Tokarnia414 505636
Nr 5Lubień, Raciechowice, Wiśniowa417 356639
Podsumowanie 2392 88331239
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 13 6 8 8 7 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15 6 8 4 4 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 13 5 7 8 6 39
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNOŚĆ I PRACA KWW PRAWORZĄDNOŚĆ I PRACA 12 5 3 3 6 29
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ KWW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ 15 6 8 8 8 45
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE KWW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE 16 6 8 5 8 43
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE   4       4
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 32 729 18 093 18 074 55.22%
17 063 94.41%
Tak
Nr 2 10 907 5 503 5 502 50.44%
4 881 88.71%
Tak
Nr 3 17 391 8 025 8 024 46.14%
7 416 92.42%
Tak
Nr 4 14 505 8 555 8 546 58.92%
7 838 91.72%
Tak
Nr 5 17 356 9 710 9 705 55.92%
8 841 91.10%
Tak
Podsumowanie92 88849 88649 85153.67%46 03992.35%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 58504212,71%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 77983716,94%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 147664032,07%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNOŚĆ I PRACA 3080296,69%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ 89864519,52%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE 54594311,86%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 10040,22%
Podsumowanie46 039240100,00%
Rada Powiatu w Myślenicach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Heród Krzysztof Andrzej55679 3.98%
151 Halek Krzysztof341197 7.02%
152 Panuś Kazimierz48942 5.52%
153 Mikoś Marek Józef50434 2.54%
1152 Sikora Piotr59566 3.32%
1161 Tomal Józef Wojciech451009 5.91%
1162 Cichoń Stanisław Piotr50767 4.50%
1171 Urbański Andrzej38336 1.97%
241 Trojan Krzysztof42911 18.66%
252 Pułka Andrzej36587 12.03%
2161 Góralik Zofia Józefa41507 10.39%
321 Urbański Marek Florian47502 6.77%
341 Suś Tomasz Paweł331525 20.56%
342 Kęsek Marcin Dawid24275 3.71%
352 Gajek Marta50711 9.59%
451 Pajka Bolesław591118 14.26%
452 Dziadkowiec Piotr Stanisław48654 8.34%
453 Hobot Tadeusz59520 6.63%
4161 Kawończyk Ewa46569 7.26%
521 Dudzik Józef48980 11.08%
552 Rapacz Anna Emilia44596 6.74%
556 Długopolska Zofia55455 5.15%
5161 Migacz Henryk Władysław63647 7.32%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 585042212,71%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 779837416,94%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14766401032,07%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNOŚĆ I PRACA 30802916,69%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ 898645519,52%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE 545943111,86%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 10040,22%
-
Podsumowanie46 03924023100,00%

Brak plików