Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965273 85791 50073330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121430 43637 06219010
   gminy do 20 000 mieszkańców5754843 42154 43854320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Brzeg19421728253Burmistrz6
gm. Grodków171015116991Burmistrz7
gm. Lewin Brzeski781563760Burmistrz4
gm. Lubsza111215146175Wójt5
gm. Olszanka4101593446Wójt5
gm. Skarbimierz15815123761Wójt3
Podsumowanie73529659266586 30
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Miasto Brzeg 930 4367108
Nr 2Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Skarbimierz 516 886759
Nr 3Gmina Grodków 415 846639
Nr 4Gmina Lewin Brzeski 310 689738
Podsumowanie 2173 85727244
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 18 6 8 6 38
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 9 7 6 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 17 10 6 6 39
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18 7 8 6 39
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENIE MYŚLI SAMORZĄDOWEJ KWW SMS 18 10 6 6 40
13 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ KW TRZB 16 10   5 31
14 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY" KW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY 13 7   3 23
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGATY WASILENKO - MIKUTY KWW AGATY WASILENKO - MIKUTY     4   4
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 30 442 11 904 11 904 39.10%
11 347 95.32%
Tak
Nr 2 16 890 8 240 8 238 48.77%
7 425 90.13%
Tak
Nr 3 15 846 6 431 6 431 40.58%
6 025 93.69%
Tak
Nr 4 10 689 4 188 4 188 39.18%
3 907 93.29%
Tak
Podsumowanie73 86730 76330 76141.64%28 70493.31%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 40173813,99%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 33743011,75%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 61693921,49%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 71893925,05%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENIE MYŚLI SAMORZĄDOWEJ 2028407,07%
13 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ 2793319,73%
14 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY" 2756239,60%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGATY WASILENKO - MIKUTY 37841,32%
Podsumowanie28 704244100,00%
Rada Powiatu Brzeskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Gil Janusz Władysław64517 4.56%
141 Puszczewicz Krzysztof52788 6.94%
145 Kaczan Józef59319 2.81%
149 Matloch Jacek Ryszard48279 2.46%
151 Stefański Maciej Armin541003 8.84%
153 Mazurkiewicz Henryk72274 2.41%
154 Wrębiak Jerzy Piotr42482 4.25%
1121 Ciszewski Paweł42252 2.22%
1143 Kowalczyk Stanisław Józef50248 2.19%
221 Golonka Jan56404 5.44%
243 Komarnicki Tomasz Marek51406 5.47%
251 Jakubowski Klemens Rafał59758 10.21%
2131 Hargot Jacek Eligiusz40323 4.35%
2142 Majewski Arkadiusz Kazimierz41506 6.81%
312 Bort Jan68405 6.72%
322 Szuchta Jolanta Halina56319 5.29%
346 Rzepkowski Janusz Marek55215 3.57%
351 Jończyk Ryszard51762 12.65%
441 Wójcik Jerzy Stanisław40249 6.37%
451 Będkowski Bogdan Aleksander63393 10.06%
4131 Kostrzewa Andrzej64486 12.44%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 401738213,99%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 337430211,75%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 616939621,49%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 718939625,05%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENIE MYŚLI SAMORZĄDOWEJ 20284017,07%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ 27933129,73%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY" 27562329,60%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGATY WASILENKO - MIKUTY 37841,32%
-
Podsumowanie28 70424421100,00%

Brak plików