Zbiorcze informacje o wyborach - województwo
WyszczególnienieWybory do radLiczbaWybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
radradnychokręgów wyborczychmieszkańcówwyborcówobwodówliczba wójtówliczba burmistrzówliczba prezydentów
województwo opolskie - ogółem821 3666181 006 289828 501810 36 33 2
powiaty1122147890 327731 223738 --- --- ---
gminy ogółem711 1455711 006 289828 501810 36 33 2
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców1226044490 571405 837343 0 10 2
   gminy do 20 000 mieszkańców59885527515 718422 664467 36 23 0
miasta na prawach powiatu1255115 96297 27872 --- --- 1
Komitety
KomitetyKomitety wyborcze wyborcówOgółem
PartiiKoalicjiOrganizacjiOgółemw gminach do 20 tys. mieszkańców
8123263213295
Zarejestrowane listy
OpisLiczba
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa33
Zarejestrowane listy do rad powiatów284
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu36
Zarejestrowane listy do rad gmin2 068
Ogółem2 421
Zarejestrowani kandydaci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa3379528.19% 24271.81%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów2 24063228.21% 1 608 71.79%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu2919432.30%19767.70%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin5 1751 60831.07%3 56768.93%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta2373816.03%19983.97%
Ogółem8 2802 467 29,79%5 813 70,21%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa454247
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów474547
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 444544
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin444345
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta474647
Ogółem444345
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29103931730.51%72269.49%
30-39155252533.83%102766.17%
40-594228131030.98%291869.02%
60+122427722.63%94777.37%
Ogółem8043242930,20%561469,80%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2960 - 6100.00%
30-3944715.91%3784.09%
40-591603119.38%12980.63%
60+270 - 27100.00%
Ogółem2373816,03%19983,97%Zarejestrowani kandydaci do ponownego głosowania
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta541120.37%4379.63%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do ponownego głosowania
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta474547
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta w głosowaniu ponownym według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2910 - 1100.00%
30-3912216.67%1083.33%
40-5935925.71%2674.29%
60+60 - 6100.00%
Ogółem541120,37%4379,63%
Zbiorcze informacje o wyborach do rad powiatów
Powiat Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
brzeski73421827244
głubczycki45317924243
kędzierzyńsko-kozielski59621634218
kluczborski61419929245
krapkowicki50419716109
namysłowski50317823221
nyski115627742360
oleski51419721129
opolski104625735208
prudnicki64317818147
strzelecki66419615116
Podsumowanie73847221822842 240
 
Zbiorcze informacje o wyborach do rad miejskich w miastach na prawach powiatu
Miasto na prawach powiatu Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
m. Opole72525836291
Podsumowanie72525836291
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1M. Opole p. opolski7206 515677
Nr 2p. kluczborski p. namysłowski p. oleski6145 844770
Nr 3p. kędzierzyńsko- kozielski p. strzelecki5143 701655
Nr 4p. głubczycki p. krapkowicki p. prudnicki5141 057761
Nr 5p. brzeski p. nyski7191 384774
Podsumowanie 30828 50133337
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 11 10 10 11 56
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 12 10 10 14 60
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 KOMITET WYBORCZY PPP - Sierpień 80 9 8 8 8 8 41
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 12 9 10 14 59
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 12 10 10 14 60
6 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 12 9 8 8   37
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKI KIERUNEK KWW POLSKI KIERUNEK         8 8
8 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA KKW LEWICA   6       6
9 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA         5 5
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY W GŁUBCZYCACH KWW POROZUMIENIE PRAWICY       5   5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 206 587 78 734 78 681 38.09%
71 571 90.96%
Tak
Nr 2 145 845 62 282 62 237 42.67%
54 981 88.34%
Tak
Nr 3 143 731 56 394 56 358 39.21%
50 030 88.77%
Tak
Nr 4 141 063 60 759 60 720 43.04%
53 584 88.25%
Tak
Nr 5 191 389 81 614 81 571 42.62%
71 910 88.16%
Tak
Podsumowanie828 615339 783339 56740.98%302 07688.96%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 504795616,71%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 366556012,13%
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 6528412,16%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 964495931,93%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 526646017,43%
6 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 536703717,77%
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKI KIERUNEK 180880,60%
8 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 105860,35%
9 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 189950,63%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY W GŁUBCZYCACH 86650,29%
Podsumowanie302 076337100,00%
Sejmik Województwa Opolskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Namysło Andrzej Józef655004 6.99%
141 Kurek Elżbieta486752 9.43%
142 Kostuś Tomasz Tadeusz364318 6.03%
144 Trzepizur Janusz Roman514059 5.67%
151 Sawicki Grzegorz Adam503940 5.51%
161 Rasch Norbert Józef396581 9.20%
164 Kołodziej Hubert Jerzy552017 2.82%
211 Nowak Kryspin603090 5.62%
222 Jażdż-Zaleska Renata Maria531828 3.32%
241 Pyziak Andrzej Tadeusz553302 6.01%
242 Olech Andrzej473504 6.37%
251 Ceglecka-Zielonka Teresa Zuzanna534717 8.58%
261 Czaja Herbert Wincenty543204 5.83%
311 Mazur Andrzej Michał585481 10.96%
341 Sebesta Józef657348 14.69%
349 Zajdel Dariusz491063 2.12%
361 Kotyś Józef Franciszek478470 16.93%
364 Adamik Krystian Maria451505 3.01%
411 Cybulka Edward Józef602083 3.89%
441 Fejdych Franciszek504661 8.70%
442 Ziółko Zbigniew Józef484151 7.75%
451 Czerwiński Jerzy504059 7.58%
461 Kasiura Andrzej415015 9.36%
511 Śliwa Józef Andrzej565387 7.49%
521 Karol Teresa Maria573437 4.78%
541 Wierdak Bogusław558527 11.86%
543 Szymkowicz Marek435133 7.14%
545 Pośpiech Patrycja Dominika331401 1.95%
551 Byczkowski Dariusz Paweł445495 7.64%
553 Konik Krzysztof Waldemar462562 3.56%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 5047956516,71%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 3665560212,13%
Tak
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 6528412,16%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 96449591231,93%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5266460517,43%
Tak
6 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 5367037617,77%
Tak
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKI KIERUNEK 180880,60%
-
8 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 105860,35%
-
9 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 189950,63%
-
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY W GŁUBCZYCACH 86650,29%
-
Podsumowanie302 07633730100,00%

Brak plików