Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71114863 50376 91766250
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121325 89631 71027010
   gminy do 20 000 mieszkańców6904537 60745 20739240
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Izbicko581531017Wójt1
gm. Jemielnica781562029Wójt2
gm. Kolonowskie661521224Burmistrz1
gm. Leśnica891551929Burmistrz2
gm. Strzelce Opolskie27321720215Burmistrz4
gm. Ujazd781532139Burmistrz3
gm. Zawadzkie661572449Burmistrz2
Podsumowanie664811133126402 15
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Strzelce Opolskie oraz Gmina Izbicko930 315676
Nr 2Miasto i Gmina Kolonowskie oraz Gmina Jemielnica311 176314
Nr 3Miasto i Gmina Zawadzkie310 246415
Nr 4Miasto i Gmina Leśnica oraz Miasto i Gmina Ujazd411 766211
Podsumowanie 1963 50315116
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 16   4   20
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 3 4   17
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA KW STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA 14     4 18
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA ŚLĄSKA KWW RAZEM DLA ŚLĄSKA 4 5 4   13
14 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 14 6 3 7 30
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPÓŁDZIELCÓW "MAŁA OJCZYZNA" KWW SPÓŁDZIELCÓW "MAŁA OJCZYZNA" 18       18
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 30 338 11 459 11 453 37.75%
10 333 90.22%
Tak
Nr 2 11 176 3 504 3 502 31.34%
3 079 87.92%
Tak
Nr 3 10 246 3 413 3 413 33.31%
3 098 90.77%
Tak
Nr 4 11 766 5 267 5 264 44.74%
4 663 88.58%
Tak
Podsumowanie63 52623 64323 63237.2%21 17389.59%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1545207,30%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 28971713,68%
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA 36471817,22%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA ŚLĄSKA 1250135,90%
14 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 99663047,07%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPÓŁDZIELCÓW "MAŁA OJCZYZNA" 1868188,82%
Podsumowanie21 173116100,00%
Rada Powiatu Strzeleckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Lysek Norbert70358 3.46%
141 Bytomski Henryk57341 3.30%
1121 Zubek Jan Mikołaj59531 5.14%
1123 Bogusz Jan57410 3.97%
1141 Gaida Waldemar Piotr43798 7.72%
1142 Szłapa Stefan Jan47572 5.54%
1143 Mróz Joanna Ewa32355 3.44%
1151 Szuba Piotr Antoni34273 2.64%
1159 Kmiotek Zygmunt Władysław70214 2.07%
241 Żyłka Janusz Piotr41528 17.15%
2141 Swaczyna Józef Jerzy601271 41.28%
2144 Nocoń Ryszard Joachim54404 13.12%
341 Kubal Kazimierz Tadeusz61492 15.88%
3131 Szostok Wanda Józefa56505 16.30%
3141 Bartoszek Henryk Jan58422 13.62%
4121 Wiesiollek Mariola Teresa44344 7.38%
4143 Łupak Franciszek65645 13.83%
4144 Bednarek Waldemar Stanisław51932 19.99%
4147 Melson Aniela Teresa37685 14.69%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 15452017,30%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 289717313,68%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ZIEMIA STRZELECKA 364718317,22%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA ŚLĄSKA 12501315,90%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 996630947,07%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPÓŁDZIELCÓW "MAŁA OJCZYZNA" 18681828,82%
Tak
Podsumowanie21 17311619100,00%

Brak plików