Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663339 44048 74745130
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121419 08223 60521010
   gminy do 20 000 mieszkańców3452920 35825 14224120
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baborów591552336Burmistrz2
gm. Branice91015104861Wójt4
gm. Głubczyce21421517158Burmistrz3
gm. Kietrz10101553856Burmistrz3
Podsumowanie45336625126311 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Głubczyce 819 0829111
Nr 2Miasto i Gmina Kietrz Miasto i Gmina Baborów614 495996
Nr 3Gmina Branice 35 863636
Podsumowanie 1739 44024243
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 10   17
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 11 6 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 11 6 31
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA SAMORZĄDOWA KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA 16 11   27
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO - ODNOWA KWW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO - ODNOWA 6 12 6 24
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY KWW OKS 9 9   18
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GŁUBCZYCE NASZ POWIAT" KWW "GŁUBCZYCE NASZ POWIAT" 11 9 6 26
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO" KWW "MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO" 16 11 6 33
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ" KWW "MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ" 16 12 6 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 085 10 009 10 003 52.41%
9 376 93.73%
Tak
Nr 2 14 499 7 159 7 155 49.35%
6 459 90.27%
Tak
Nr 3 5 859 3 044 3 044 51.95%
2 719 89.32%
Tak
Podsumowanie39 44320 21220 20251.22%18 55491.84%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 979175,28%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 51483327,75%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 24383113,14%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA SAMORZĄDOWA 1144276,17%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO - ODNOWA 1187246,40%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY 818184,41%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GŁUBCZYCE NASZ POWIAT" 689263,71%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO" 35453319,11%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ" 26063414,05%
Podsumowanie18 554243100,00%
Rada Powiatu w Głubczycach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Soczyński Piotr Bogdan38953 10.16%
148 Kulik Bogdan37563 6.00%
1416 Starczewski Tadeusz Edward55277 2.95%
152 Wesołowski Andrzej46395 4.21%
1121 Kaśków Dariusz Adam46180 1.92%
1162 Krzaczkowski Stanisław49351 3.74%
1166 Farasiewicz Maria Małgorzata42277 2.95%
1176 Musiał Sławomir Jerzy48182 1.94%
241 Kozina Józef Jan49829 12.83%
243 Gorzko Radosław Bartłomiej41405 6.27%
252 Besz Stefan58147 2.28%
2131 Głogiewicz Tadeusz54239 3.70%
2162 Sapa Irena54263 4.07%
2172 Bedryj Mieczysław52378 5.85%
341 Brzeszczak Jolanta Mirosława50136 5.00%
3163 Pospiszyl Benedykt Augustyn50394 14.49%
3165 Krupa Tadeusz49365 13.42%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 979175,28%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 514833627,75%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 243831213,14%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA SAMORZĄDOWA 11442716,17%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO - ODNOWA 11872416,40%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY 818184,41%
-
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GŁUBCZYCE NASZ POWIAT" 689263,71%
-
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO" 354533519,11%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MIESZKAŃCY ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ" 260634214,05%
Tak
Podsumowanie18 55424317100,00%

Brak plików