Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5813735 10143 23850410
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121321 03725 64025010
   gminy do 20 000 mieszkańców4603414 06417 59825400
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Domaszowice781541933Wójt2
gm. Namysłów25321824257Burmistrz6
gm. Pokój691541725Wójt1
gm. Świerczów581574062Wójt6
gm. Wilków791563864Wójt5
Podsumowanie50378129138441 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Namysłów613 307887
Nr 2obszar wiejski gminy Namysłów i gmina Wilków611 403876
Nr 3gminy: Domaszowice, Świerczów i Pokój510 391758
Podsumowanie 1735 10123221
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 11 10 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 12 8 29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 9 10 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 9 9 30
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI PONAD PODZIAŁAMI KWW MŁODZI PONAD PODZIAŁAMI 11 9 7 27
13 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 2006 R." KOMITET WYBORCZY WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 11 8   19
14 KOMITET WYBORCZY FORUM ROZWOJU ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ KW FRZN 8 6 8 22
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE KWW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE 12 12 6 30
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 309 6 714 6 713 50.44%
6 347 94.55%
Tak
Nr 2 11 403 5 852 5 852 51.32%
5 426 92.72%
Tak
Nr 3 10 392 5 632 5 632 54.20%
5 087 90.32%
Tak
Podsumowanie35 10418 19818 19751.84%16 86092.65%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 35073320,80%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 35022920,77%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 25313115,01%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 19943011,83%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI PONAD PODZIAŁAMI 915275,43%
13 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 2006 R." 18411910,92%
14 KOMITET WYBORCZY FORUM ROZWOJU ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ 1242227,37%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE 1328307,88%
Podsumowanie16 860221100,00%
Rada Powiatu Namysłowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Spór Andrzej59479 7.55%
141 Kruszyński Julian53247 3.89%
151 Zielonka Andrzej Leon54403 6.35%
1131 Kuchczyński Krzysztof Andrzej53306 4.82%
1132 Hinborch Sławomir46259 4.08%
1151 Kubat Grzegorz53371 5.85%
211 Półrolniczak Roman Piotr49315 5.81%
221 Ilnicki Michał Leon63648 11.94%
222 Rogalski Piotr Włodzimierz52458 8.44%
228 Nawrot Weronika56166 3.06%
241 Szyndlarewicz Krzysztof Tomasz34201 3.70%
2131 Cholaś Paweł Piotr39157 2.89%
311 Kotarski Zenon58586 11.52%
312 Gosławski Andrzej56193 3.79%
313 Letki Roman Marian48473 9.30%
321 Zając Barbara53284 5.58%
344 Zając Cezary Jan50301 5.92%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 350733520,80%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 350229420,77%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 253131315,01%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 199430111,83%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI PONAD PODZIAŁAMI 915275,43%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA OBYWATELSKA 2006 R." 184119310,92%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY FORUM ROZWOJU ZIEMI NAMYSŁOWSKIEJ 1242227,37%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE 13283017,88%
Tak
Podsumowanie16 86022117100,00%

Brak plików