Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5813954 27365 72850230
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121319 56423 63118010
   gminy do 20 000 mieszkańców4603634 70942 09732220
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Gogolin1291574263Burmistrz4
gm. Krapkowice18321716146Burmistrz5
gm. Strzeleczki5111553345Wójt3
gm. Walce571541427Wójt2
gm. Zdzieszowice10915104873Burmistrz4
Podsumowanie50398133153354 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Krapkowice719 564652
Nr 2Miasto i Gmina Gogolin310 280210
Nr 3Miasto i Gmina Zdzieszowice513 460530
Nr 4Gmina Strzeleczki Gmina Walce410 969317
Podsumowanie 1954 27316109
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12   7   19
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE     5   5
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 5 6 4 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5   6   11
12 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 12 5 6 8 31
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KU ZMIANOM KWW RAZEM KU ZMIANOM 4     5 9
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ KWW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ 5       5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 565 8 014 8 012 40.95%
7 507 93.70%
Tak
Nr 2 10 279 4 385 4 381 42.62%
3 903 89.09%
Tak
Nr 3 13 460 5 535 5 531 41.09%
5 062 91.52%
Tak
Nr 4 10 969 4 690 4 690 42.76%
4 169 88.89%
Tak
Podsumowanie54 27322 62422 61441.67%20 64191.28%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 23171911,23%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 34351,66%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 70462934,14%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 755113,66%
12 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 83003140,21%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KU ZMIANOM 146597,10%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ 41552,01%
Podsumowanie20 641109100,00%
Rada Powiatu Krapkowickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Sokołowski Tomasz Józef67342 4.56%
141 Sonik Maciej Ryszard371152 15.35%
145 Rowiński Sławomir Tomasz47285 3.80%
149 Reszczyński Ryszard Konrad46229 3.05%
1414 Chmielewski Roman Franciszek41373 4.97%
1121 Macha Albert Joachim62588 7.83%
1123 Brol Harald Seweryn52389 5.18%
241 Gorzkulla-Kotzot Sabina Krystyna37708 18.14%
2121 Wojtala Joachim Jerzy531201 30.77%
2122 Komander Krystian Karol48529 13.55%
311 Bukowiński Józef Stanisław581055 20.84%
316 Michalak Mirosław55137 2.71%
341 Kozubek-Kopecka Genowefa58375 7.41%
346 Bieniusa Helga Maria53442 8.73%
3122 Pieszkała Mariusz Gabriel34766 15.13%
444 Śmiech Jan Henryk58515 12.35%
4121 Mikus Jerzy Alfons60513 12.31%
4122 Kamrad Joachim55689 16.53%
4133 Willim Dariusz35515 12.35%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 231719311,23%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 34351,66%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 704629834,14%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 755113,66%
-
12 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 830031740,21%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KU ZMIANOM 1465917,10%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI KRAPKOWICKIEJ 41552,01%
-
Podsumowanie20 64110919100,00%

Brak plików