Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663455 86768 17061130
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121330 78137 09428010
   gminy do 20 000 mieszkańców3453125 08631 07633120
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Byczyna81115105174Burmistrz3
gm. Kluczbork28321820199Burmistrz6
gm. Lasowice Wielkie10101552835Wójt3
gm. Wołczyn151015124359Burmistrz1
Podsumowanie61346635142367 13
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Byczyna37 771738
Nr 2Gmina Kluczbork 1 obejmująca miasto Kluczbork720 751899
Nr 3Gmina Kluczbork 2 obejmująca sołectwa: Bażany, Bąków, Biadacz, Bogacica, Bogacka Szklarnia, Bogdańczowice, Borkowice, Czaple Stare z przysiółkiem Czaple Wolne, Gotartów, Krasków, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Kuniów, Ligota Dolna, Ligota Górna z przysiółkiem Ligota Zamecka, Łowkowice, Maciejów, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Smardy Górne, Unieszów, Żabiniec, Gmina Lasowice Wielkie515 963758
Nr 4Gmina Wołczyn411 382750
Podsumowanie 1955 86729245
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 11   5 22
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 14 10 8 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 5 10 9 8 32
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 9 8 6 28
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA KLUCZBORSKA KWW ZIEMIA KLUCZBORSKA 5 14 10 8 37
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA DLA RODZINY WDR KWW WSPÓLNOTA DLA RODZINY - WDR 5 14   8 27
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT KLUCZBORSKI KWW NASZ POWIAT KLUCZBORSKI 6 13 6 7 32
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW PS   14 10   24
16 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA     5   5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 771 3 496 3 496 44.99%
3 163 90.47%
Tak
Nr 2 20 754 8 460 8 453 40.73%
8 016 94.83%
Tak
Nr 3 15 964 6 062 6 040 37.84%
5 539 91.71%
Tak
Nr 4 11 382 4 955 4 955 43.53%
4 421 89.22%
Tak
Podsumowanie55 87122 97322 94441.07%21 13992.13%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1216225,75%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 45733821,63%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 32063215,17%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1712288,10%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA KLUCZBORSKA 33193715,70%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA DLA RODZINY WDR 1744278,25%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT KLUCZBORSKI 25133211,89%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1486247,03%
16 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 137056,48%
Podsumowanie21 139245100,00%
Rada Powiatu w Kluczborku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Tomaszczyk Maciej40409 12.93%
123 Kardas Wioletta37224 7.08%
141 Zawadzki Władysław Kazimierz63395 12.49%
221 Pośpiech Piotr40789 9.84%
241 Misiak Mirosław Józef60496 6.19%
251 Mierzwa Leszek Jerzy54291 3.63%
2121 Nowak Andrzej Zenon45365 4.55%
2122 Smolnik Wojciech Marek43248 3.09%
2131 Krzyżanowski Leszek Arkadiusz37388 4.84%
2151 Konarski Tadeusz Józef44401 5.00%
321 Butra Andrzej Zbigniew49241 4.35%
3121 Wietrzyk Robert Mariusz43512 9.24%
3152 Konarski Stanisław Jan49243 4.39%
3161 Prochota Paweł Franciszek53417 7.53%
3165 Gerlic Rudolf Antoni49343 6.19%
424 Panicz Przemysław Paweł23234 5.29%
4133 Buczek Mariusz28149 3.37%
4141 Wiącek Jan Leszek52542 12.26%
4142 Czapliński Mieczysław55351 7.94%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1216225,75%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 457338521,63%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 320632215,17%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 17122818,10%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA KLUCZBORSKA 331937315,70%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA DLA RODZINY WDR 17442728,25%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT KLUCZBORSKI 251332211,89%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 14862427,03%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 1370526,48%
Tak
Podsumowanie21 13924519100,00%

Brak plików