Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71056554 87666 65851340
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71056554 87666 65851340
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dobrodzień6131542629Burmistrz2
gm. Gorzów Śląski5101563248Burmistrz3
gm. Olesno17915164157Burmistrz3
gm. Praszka11915105888Burmistrz6
gm. Radłów381582235Wójt1
gm. Rudniki5101593342Wójt2
gm. Zębowice461551022Wójt1
Podsumowanie516510558222321 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina PRASZKA, Gmina RUDNIKI618 620439
Nr 2Gmina GORZÓW ŚL., Gmina RADŁÓW49 778630
Nr 3Gmina DOBRODZIEŃ, Gmina ZĘBOWICE411 434520
Nr 4Gmina OLESNO515 044640
Podsumowanie 1954 87621129
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 4 3 8 27
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 4 6 6 28
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 11 7 3 10 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 5 4 6 19
12 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA   7 4 7 18
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARNOLDA ZAREMBY KWW ARNOLDA ZAREMBY   3     3
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZ BRZĘCZEK KWW WŁODZIMIERZ BRZĘCZEK       3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 620 8 094 8 091 43.45%
7 478 92.42%
Tak
Nr 2 9 780 3 539 3 537 36.17%
3 227 91.24%
Tak
Nr 3 11 433 3 458 3 458 30.25%
3 127 90.43%
Tak
Nr 4 15 037 6 024 6 020 40.03%
5 556 92.29%
Tak
Podsumowanie54 87021 11521 10638.47%19 38891.86%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 30502715,73%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 30072815,51%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 53193127,43%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 21011910,84%
12 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 55051828,39%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARNOLDA ZAREMBY 16230,84%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZ BRZĘCZEK 24431,26%
Podsumowanie19 388129100,00%
Rada Powiatu w Oleśnie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Krześniak Henryk63832 11.13%
114 Domański Grzegorz Roman46291 3.89%
121 Polak Antoni Józef64479 6.41%
123 Kałwak Leszek56310 4.15%
142 Belka Stanisław Edward54738 9.87%
143 Krzykawiak Marianna57527 7.05%
241 Rubelt Marek Stefan43238 7.38%
2121 Fabianek Roland Rudolf42647 20.05%
2122 Wróbel Jacek Piotr36342 10.60%
2127 Kus Sylwia Joanna29182 5.64%
321 Mielczarek Eugeniusz63293 9.37%
3121 Kaczmarczyk Barbara Maria56483 15.45%
3122 Kontny Lidia59639 20.43%
3123 Czaja Teresa Maria49572 18.29%
441 Liberka Jerzy Wiktor50389 7.00%
449 Wojczyszyn Janusz Paweł45585 10.53%
4121 Kus Jan63991 17.84%
4124 Prochota Klaudiusz Andrzej46233 4.19%
4127 Hutsch Damian Józef26298 5.36%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 305027215,73%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 300728315,51%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 531931527,43%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 21011910,84%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 550518928,39%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARNOLDA ZAREMBY 16230,84%
-
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZ BRZĘCZEK 24431,26%
-
Podsumowanie19 38812919100,00%

Brak plików