Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4663647 34457 90964130
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121423 34728 62423010
   gminy do 20 000 mieszkańców3453223 99729 28541120
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Biała18121542326Burmistrz1
gm. Głogówek161115105368Burmistrz5
gm. Lubrza791572745Wójt3
gm. Prudnik23421520177Burmistrz3
Podsumowanie64366626123316 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Prudnik823 347563
Nr 2Gmina Głogówek411 306635
Nr 3Gmina Biała, Gmina Lubrza512 691749
Podsumowanie 1747 34418147
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE     6 6
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 8 9 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 15 8 10 33
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA KWW NASZA ZIEMIA 10 6 4 20
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA PRAWICA KWW NIEZALEŻNA PRAWICA 14   7 21
14 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM KOMITET WYBORCZY MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA   5 7 12
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PLUS KWW FORUM SAMORZĄDOWE PLUS 8 5 6 19
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIAST ZIEMIA PRUDNICKA KWW PIAST ZIEMIA PRUDNICKA   3   3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 23 351 8 777 8 773 37.57%
8 274 94.31%
Tak
Nr 2 11 305 4 602 4 600 40.69%
4 193 91.15%
Tak
Nr 3 12 691 4 543 4 543 35.80%
4 061 89.39%
Tak
Podsumowanie47 34717 92217 91637.84%16 52892.25%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 65763,98%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 49653330,04%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 22643313,70%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA 25342015,33%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA PRAWICA 1331218,05%
14 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 26211215,86%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PLUS 19241911,64%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIAST ZIEMIA PRUDNICKA 23231,40%
Podsumowanie16 528147100,00%
Rada Powiatu w Prudniku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Roszkowski Radosław Mieczysław391169 14.13%
142 Kędra Marzena Anna46378 4.57%
1414 Szepelawy Damian Jan31249 3.01%
151 Standera Lucjusz Adrian50389 4.70%
1121 Dumkiewicz Czesław61299 3.61%
1125 Pikuła Zdzisław Jan59438 5.29%
1133 Zapała Artur Mariusz43175 2.12%
1153 Sokołowski Antoni61288 3.48%
241 Skiba Józef Kazimierz56492 11.73%
251 Kolbek Dariusz Stanisław46303 7.23%
2141 Janeczko Józef Antoni58425 10.14%
2145 Wróbel Barbara Maria40434 10.35%
341 Kamieniecka-Hreczaniuk Teresa Maria60162 3.99%
3141 Siano Janusz Jerzy41423 10.42%
3142 Glombitza Krzysztof38182 4.48%
3147 Hindera Arnold Aleksander57186 4.58%
3151 Malec Jan Kazimierz56207 5.10%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 65763,98%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 496533530,04%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 226433213,70%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA 253420215,33%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA PRAWICA 13312118,05%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 262112515,86%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PLUS 192419211,64%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIAST ZIEMIA PRUDNICKA 23231,40%
-
Podsumowanie16 52814717100,00%

Brak plików