Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem3452318 14922 80628210
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców3452318 14922 80628210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czarna471531732Wójt2
gm. Lutowiska471541832Wójt2
gm. Ustrzyki Dolne2091593255Burmistrz1
Podsumowanie2823451667119 5
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Ustrzyki Dolne67 973448
Nr 2gmina Ustrzyki Dolne (teren wiejski)66 455446
Nr 3gminy: Czarna, Lutowiska33 721424
Podsumowanie 1518 14912118
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" KWW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" 12 12 6 30
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIESZCZADZKI BLOK WYBORCZY "DLA PRZYSZŁOŚCI" KWW BLOK WYBORCZY "DLA PRZYSZŁOŚCI" 12 11 6 29
14 KOMITET WYBORCZY BIESZCZADZKIEGO STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCH KW BIESZCZADZKIEGO STOW. SAMORZĄDOWEGO 12 12 6 30
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "BIESZCZADY" KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE BIESZCZADY 12 11 6 29
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 979 3 229 3 229 40.47%
2 894 89.63%
Tak
Nr 2 6 457 3 104 3 104 48.07%
2 668 85.95%
Tak
Nr 3 3 722 2 001 1 999 53.71%
1 772 88.64%
Tak
Podsumowanie18 1588 3348 33245.89%7 33488.02%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" 13553018,48%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIESZCZADZKI BLOK WYBORCZY "DLA PRZYSZŁOŚCI" 13562918,49%
14 KOMITET WYBORCZY BIESZCZADZKIEGO STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCH 30063040,99%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "BIESZCZADY" 16172922,05%
Podsumowanie7 334118100,00%
Rada Powiatu w Ustrzykach Dolnych - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1121 Stebnicki Wiesław54159 5.49%
1131 Błachno Jarosław Józef53186 6.43%
1141 Korczak Piotr48233 8.05%
1142 Nosal Halina Maria56140 4.84%
1148 Plęs Marcin Robert33122 4.22%
1151 Andruch Marek Władysław45163 5.63%
2122 Kowalski Wojciech Jan29147 5.51%
2141 Gąsior Krzysztof Jan50277 10.38%
2146 Woźny Artur Jan30115 4.31%
21410 Konopka Marek Zbigniew49175 6.56%
2151 Józefczyk Jan50267 10.01%
2152 Kociuba Rafał Paweł34119 4.46%
3131 Derwich Antoni66100 5.64%
3141 Mikołajczak Teresa64214 12.08%
3145 Kochanowicz Bogusław Wojciech48206 11.63%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNE BIESZCZADY" 135530218,48%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIESZCZADZKI BLOK WYBORCZY "DLA PRZYSZŁOŚCI" 135629218,49%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY BIESZCZADZKIEGO STOWARZYSZENIA SAMORZĄDOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCH 300630840,99%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "BIESZCZADY" 161729322,05%
Tak
Podsumowanie7 33411815100,00%

Brak plików