Zbiorcze informacje o wyborach - województwo
WyszczególnienieWybory do radLiczbaWybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
radradnychokręgów wyborczychmieszkańcówwyborcówobwodówliczba wójtówliczba burmistrzówliczba prezydentów
województwo podkarpackie - ogółem1812 9611 3332 124 0431 693 4881 678 111 43 6
powiaty21431931 797 8651 420 9381 489 --- --- ---
gminy ogółem1602 5301 2402 124 0431 693 4881 678 111 43 6
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców2043068849 858694 834518 3 11 6
   gminy do 20 000 mieszkańców1402 1001 1721 274 185998 6541 160 108 32 0
miasta na prawach powiatu49015326 178272 550189 --- --- 4
Komitety
KomitetyKomitety wyborcze wyborcówOgółem
PartiiKoalicjiOrganizacjiOgółemw gminach do 20 tys. mieszkańców
12022642529676
Zarejestrowane listy
OpisLiczba
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa43
Zarejestrowane listy do rad powiatów510
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu91
Zarejestrowane listy do rad gmin4 360
Ogółem5 004
Zarejestrowani kandydaci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa45912427.02% 33572.98%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów4 1731 02024.44% 3 153 75.56%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu98124925.38%73274.62%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin9 7542 49825.61%7 25674.39%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta4595111.11%40888.89%
Ogółem15 8263 942 24,91%11 884 75,09%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa494750
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów474547
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 454545
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin464446
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta484648
Ogółem464446
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29151142528.13%108671.87%
30-39285379928.01%205471.99%
40-598805226925.77%653674.23%
60+219839818.11%180081.89%
Ogółem15367389125,32%1147674,68%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-297114.29%685.71%
30-3969913.04%6086.96%
40-593363911.61%29788.39%
60+4724.26%4595.74%
Ogółem4595111,11%40888,89%Zarejestrowani kandydaci do ponownego głosowania
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta841214.29%7285.71%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do ponownego głosowania
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta494949
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta w głosowaniu ponownym według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2900 - 0 -
30-3912216.67%1083.33%
40-5964914.06%5585.94%
60+8112.50%787.50%
Ogółem841214,29%7285,71%
Zbiorcze informacje o wyborach do rad powiatów
Powiat Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
bieszczadzki28315412118
brzozowski57319618180
dębicki103525730229
jarosławski105425620225
jasielski99523420173
kolbuszowski60419414123
krośnieński92623739227
leski26415416105
leżajski52419827230
lubaczowski53317618184
łańcucki50419724188
mielecki112525627235
niżański61519727202
przemyski83519835254
przeworski69521627208
ropczycko-sędziszowski65319617196
rzeszowski122829634197
sanocki694211040363
stalowowolski76423416177
strzyżowski62519626180
tarnobrzeski45417623179
Podsumowanie1 489934311285104 173
 
Zbiorcze informacje o wyborach do rad miejskich w miastach na prawach powiatu
Miasto na prawach powiatu Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
m. Krosno26321616183
m. Przemyśl39423829299
m. Rzeszów92425826290
m. Tarnobrzeg32421520209
Podsumowanie18915902791981
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1m. Rzeszów; pow. leżajski; pow. łańcucki; pow. rzeszowski7384 180996
Nr 2pow. dębicki; pow. mielecki; pow. ropczycko-sędziszowski; pow. strzyżowski6321 811884
Nr 3m. Tarnobrzeg; pow. kolbuszowski; pow. niżański; pow. stalowowolski; pow. tarnobrzeski6276 598991
Nr 4m. Przemyśl; pow. jarosławski; pow. lubaczowski; pow. przemyski; pow. przeworski6319 448880
Nr 5m. Krosno; pow. bieszczadzki; pow. brzozowski; pow. jasielski; pow. krośnieński; pow. leski; pow. sanocki8391 4519108
Podsumowanie 331 693 48843459
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 12 12 12 16 66
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 12 12 12 16 66
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 KOMITET WYBORCZY PPP - Sierpień 80 7 6 7 7 6 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 12 12 12 16 66
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 12 12 12 16 66
6 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 14 12 12 12 16 66
7 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO KW PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO 8 6 6 6 8 34
8 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 6 12 6 7 8 39
9 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN KW LIGA POLSKICH RODZIN     12     12
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE         6 6
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 5         5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 383 752 195 366 194 895 50.79%
177 530 91.09%
Tak
Nr 2 321 481 162 467 162 251 50.47%
144 871 89.29%
Tak
Nr 3 276 789 134 470 134 313 48.53%
119 846 89.23%
Tak
Nr 4 319 065 171 287 170 817 53.54%
149 076 87.27%
Tak
Nr 5 391 491 196 085 195 834 50.02%
170 622 87.13%
Tak
Podsumowanie1 692 578859 675858 11050.7%761 94588.79%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 938476612,32%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1640626621,53%
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 7043330,92%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1654356621,71%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2936376638,54%
6 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 17368662,28%
7 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO 7407340,97%
8 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 7369390,97%
9 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN 2083120,27%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 229860,30%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 139650,18%
Podsumowanie761 945459100,00%
Sejmik Województwa Podkarpackiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kowalska Anna Helena628270 4.66%
121 Bartman Stanisław Wojciech555491 3.09%
141 Kubas-Hul Teresa Krystyna4712359 6.96%
145 Burek Jan596531 3.68%
151 Buczak Wojciech5515849 8.93%
154 Miazga Mieczysław548871 5.00%
155 Bartnik Stanisław639946 5.60%
211 Brzostowski Edward7412809 8.84%
222 Tarapata Jan Władysław567016 4.84%
223 Kawa Mariusz366458 4.46%
241 Nowakowski Zdzisław Ryszard558286 5.72%
251 Łączak Czesław5612113 8.36%
252 Kapinos Fryderyk Sylwester497727 5.33%
311 Tofil Bronisław Tadeusz563825 3.19%
321 Stępień Władysław Piotr649642 8.05%
341 Cholewiński Zygmunt Józef4811037 9.21%
351 Draus Ewa Maria507514 6.27%
358 Romaniuk Bogdan Piotr438437 7.04%
3512 Sagatowska Janina Zofia606259 5.22%
421 Karapyta Mirosław Witold5023521 15.78%
423 Kuźniar Lucjan525293 3.55%
441 Lewicki Maciej Jan5515616 10.48%
451 Matusiewicz Andrzej5810601 7.11%
453 Ziobro Kazimierz Bronisław6112284 8.24%
454 Bajda Stanisław617220 4.84%
511 Konieczny Janusz Kazimierz689570 5.61%
523 Sobieraj Dariusz Wojciech488947 5.24%
541 Przytocki Piotr Marian5312800 7.50%
542 Miklicz Sławomir355527 3.24%
551 Rzońca Bogdan Józef4930082 17.63%
553 Turek Władysław574247 2.49%
557 Pióro Tadeusz Wacław544002 2.35%
558 Ciółkowski Janusz Józef614130 2.42%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 9384766412,32%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16406266721,53%
Tak
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 7043330,92%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16543566721,71%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 293637661538,54%
Tak
6 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 17368662,28%
-
7 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO 7407340,97%
-
8 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 7369390,97%
-
9 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN 2083120,27%
-
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 229860,30%
-
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 139650,18%
-
Podsumowanie761 94545933100,00%

Brak plików