Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5872957 21373 15965320
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242739 38750 08542020
   gminy do 20 000 mieszkańców3452217 82623 07423300
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Iwierzyce991573244Wójt3
gm. Ostrów881584475Wójt3
gm. Ropczyce21421622186Burmistrz4
gm. Sędziszów Małopolski21321515189Burmistrz3
gm. Wielopole Skrzyńskie651572981Wójt6
Podsumowanie65298733142575 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Ropczyce720 899677
Nr 2Gmina Sędziszów Małopolski618 488558
Nr 3Gminy: Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie617 826661
Podsumowanie 1957 21317196
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 12 11 37
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 11 12 11 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 12 11 37
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNYCH INICJATYW SAMORZĄDOWYCH KWW PLIS 12 10 4 26
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE 12   12 24
14 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 14 12 12 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 905 11 498 11 467 54.85%
10 859 94.70%
Tak
Nr 2 18 348 9 691 9 689 52.81%
9 178 94.73%
Tak
Nr 3 17 826 10 551 10 551 59.19%
9 627 91.24%
Tak
Podsumowanie57 07931 74031 70755.55%29 66493.56%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 72813724,54%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2301347,76%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 93923731,66%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNYCH INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 1268264,27%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE 33242411,21%
14 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 60983820,56%
Podsumowanie29 664196100,00%
Rada Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Bujak Bolesław531972 18.16%
123 Kipa Jerzy53228 2.10%
126 Bęben Arkadiusz Rafał31244 2.25%
151 Rojek Józef631238 11.40%
152 Czochara Andrzej57290 2.67%
1131 Tabasz Władysław53373 3.43%
1143 Jedynak Leopold74244 2.25%
221 Szczęch Władysław60479 5.22%
251 Kiełb Kazimierz Adam53983 10.71%
259 Świerad Andrzej Ryszard46392 4.27%
2512 Wozowicz Stanisław Józef49570 6.21%
2141 Ziemiński Stanisław Kazimierz57599 6.53%
2145 Łyszczak Jerzy45353 3.85%
327 Świerad Marcin37543 5.64%
351 Stasiewicz Paweł43398 4.13%
359 Dwojak Marian62460 4.78%
3131 Paryś Stanisław54392 4.07%
3141 Niedzielski Jerzy Cezary53374 3.88%
3142 Leja Czesław61368 3.82%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 728137524,54%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2301347,76%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 939237731,66%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNYCH INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 1268264,27%
-
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GOSPODARCZO-SAMORZĄDOWE 332424211,21%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 609838520,56%
Tak
Podsumowanie29 66419619100,00%

Brak plików