Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5813849 75862 85462410
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121417 09520 92320010
   gminy do 20 000 mieszkańców4603432 66341 93142400
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czudec871542234Wójt1
gm. Frysztak10111552431Wójt1
gm. Niebylec1181592943Wójt2
gm. Strzyżów20421518126Burmistrz3
gm. Wiśniowa1381562852Wójt4
Podsumowanie62388129121286 11
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Czudec49 240536
Nr 2Gmina Frysztak38 261528
Nr 3Gmina Niebylec38 484528
Nr 4Gmina Strzyżów617 095553
Nr 5Gmina Wiśniowa36 678635
Podsumowanie 1949 75826180
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 6 6 12 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 6 6 12 6 38
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI PRO BONO KWW NIEZALEŻNI PRO BONO 5 4 4 8 6 27
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ" KWW "JEDNOŚĆ" 8 6 6 12 6 38
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNI I SAMORZĄDNI KWW GOSPODARNI I SAMORZĄDNI 7 6 6 9 6 34
15 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO KW PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO         5 5
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 240 4 583 4 576 49.52%
4 326 94.54%
Tak
Nr 2 8 261 3 403 3 403 41.19%
3 068 90.16%
Tak
Nr 3 8 484 4 798 4 796 56.53%
4 410 91.95%
Tak
Nr 4 16 881 7 769 7 768 46.02%
7 281 93.73%
Tak
Nr 5 6 678 3 356 3 356 50.25%
3 163 94.25%
Tak
Podsumowanie49 54423 90923 89948.24%22 24893.09%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 58943826,49%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 62153827,94%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI PRO BONO 1889278,49%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ" 48223821,67%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNI I SAMORZĄDNI 33893415,23%
15 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO 3950,18%
Podsumowanie22 248180100,00%
Rada Powiatu w Strzyżowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Kania Kazimierz71470 10.86%
155 Szorc Marek Stanisław62445 10.29%
1131 Złotek Marian58605 13.99%
1141 Jurzysta Marek54322 7.44%
251 Godek Robert Czesław43663 21.61%
252 Szteliga Anna48223 7.27%
2141 Garncarski Tomasz Władysław40367 11.96%
321 Dzindzio Józef60512 11.61%
351 Chuchla Maria56632 14.33%
3131 Dzika Zofia52449 10.18%
421 Niemiec Tadeusz50658 9.04%
422 Góra Waldemar44683 9.38%
424 Żybura Bogdan Józef50358 4.92%
451 Szary Wacław Wojciech42342 4.70%
4131 Stodolak Jan Stanisław54393 5.40%
4132 Banaś Beata46313 4.30%
556 Opoń Zbigniew51190 6.01%
5133 Cynarski Józef Stanisław49241 7.62%
5142 Książek Małgorzata47273 8.63%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 589438526,49%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 621538627,94%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI PRO BONO 1889278,49%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "JEDNOŚĆ" 482238521,67%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNI I SAMORZĄDNI 338934315,23%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO 3950,18%
-
Podsumowanie22 24818019100,00%

Brak plików