Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71116554 18068 27261430
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121318 18022 67212010
   gminy do 20 000 mieszkańców6906236 00045 60049420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Harasiuki6141574244Wójt1
gm. Jarocin791563859Wójt4
gm. Jeżowe12101563348Wójt3
gm. Krzeszów5111573041Wójt2
gm. Nisko12321513148Burmistrz4
gm. Rudnik nad Sanem881592838Burmistrz1
gm. Ulanów11101572942Burmistrz2
Podsumowanie616511147213420 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Harasiuki i Gmina Krzeszów38 562424
Nr 2Gmina Ulanów i Gmina Jarocin411 430540
Nr 3Gmina Jeżowe37 640528
Nr 4Gmina Nisko618 180671
Nr 5Gmina Rudnik nad Sanem38 368739
Podsumowanie 1954 18027202
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP         3 3
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ   8 6 12 6 32
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI KWW PONAD PODZIAŁAMI   8 6 12 6 32
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 6 8 6 12 6 38
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT KWW WSPÓLNY POWIAT 6     12 6 24
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY KWW POROZUMIENIE PRAWICY 6 8 6 12 6 38
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY KWW NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY 6 8 4 11 6 35
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 8 562 4 467 4 467 52.17%
4 038 90.40%
Tak
Nr 2 11 447 5 585 5 585 48.79%
5 142 92.07%
Tak
Nr 3 7 638 4 536 4 536 59.39%
4 197 92.53%
Tak
Nr 4 18 186 8 301 8 298 45.63%
7 794 93.93%
Tak
Nr 5 8 368 3 651 3 651 43.63%
3 361 92.06%
Tak
Podsumowanie54 20126 54026 53748.96%24 53292.44%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 21930,89%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 58613223,89%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI 34783214,18%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 60813824,79%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 26572410,83%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY 33373813,60%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY 28993711,82%
Podsumowanie24 532204100,00%
Rada Powiatu Niżańskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1131 Waliłko Gabriel Stanisław52683 16.91%
1132 Siek Mirosław Michał51428 10.60%
1142 Niwiński Artur Maciej38457 11.32%
251 Kapuściński Antoni Franciszek59579 11.26%
2121 Pracownik Teresa Jadwiga48328 6.38%
2131 Siek Henryk Tadeusz55383 7.45%
2162 Lach Zbigniew Tadeusz45505 9.82%
351 Bednarz Robert Jan331031 24.57%
352 Krawiec Krzysztof35377 8.98%
3131 Miazgowicz Bolesław54597 14.22%
454 Pliszka Stanisław56432 5.54%
4121 Pracoń Władysław49365 4.68%
4131 Nawrocki Janusz Andrzej56634 8.13%
4141 Bambuch Grzegorz Jakub39445 5.71%
41510 Kowal Jan Andrzej44197 2.53%
4161 Tofilski Andrzej Antoni35620 7.95%
551 Mach Adam57361 10.74%
5142 Kacprzyk Danuta Lucyna47175 5.21%
5151 Tabasz Lucjan55264 7.85%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 21930,89%
-
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 586132523,89%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI 347832214,18%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 608138524,79%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 265724310,83%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PRAWICY 333738213,60%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIŻAŃSKI BLOK WYBORCZY 289937211,82%
Tak
Podsumowanie24 53220419100,00%

Brak plików