Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91357663 46780 56269630
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców91357663 46780 56269630
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Adamówka461541535Wójt2
gm. Gać561561841Wójt2
gm. Jawornik Polski4815104168Wójt3
gm. Kańczuga991572337Burmistrz2
gm. Przeworsk11101574059Wójt4
m. Przeworsk111115126581Burmistrz5
gm. Sieniawa991542849Burmistrz3
gm. Tryńcza781562953Wójt3
gm. Zarzecze991572535Wójt2
Podsumowanie697613563284458 26
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Adamówka, Sieniawa38 859421
Nr 2Gminy: Tryńcza, Przeworsk618 020663
Nr 3Miasto Przeworsk413 089646
Nr 4Gminy: Gać, Zarzecze39 375524
Nr 5Gminy: Kańczuga, Jawornik Polski514 124654
Podsumowanie 2163 46727208
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 12 8 6 10 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP   7 8 4 10 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 12 8 4 10 40
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD 3 12 7 5 10 37
13 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ KW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ   9 8 5 4 26
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT KWW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT 6 11 7   10 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 8 887 5 566 5 557 62.53%
5 080 91.42%
Tak
Nr 2 18 021 9 813 9 709 53.88%
9 007 92.77%
Tak
Nr 3 13 065 6 922 6 911 52.90%
6 612 95.67%
Tak
Nr 4 9 376 5 703 5 700 60.79%
5 253 92.16%
Tak
Nr 5 14 137 8 585 8 580 60.69%
7 691 89.64%
Tak
Podsumowanie63 48636 58936 45757.43%33 64392.28%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 120874235,93%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 33652910,00%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 79804023,72%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD 2440377,25%
13 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 2552267,59%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT 52193415,51%
Podsumowanie33 643208100,00%
Rada Powiatu Przeworskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
122 Pokrywka Stanisław54507 9.98%
152 Kotowska Grażyna Aleksandra57413 8.13%
1141 Woś Adam55705 13.88%
221 Kiszka Zbigniew Wojciech501008 11.19%
222 Zielonka Zygmunt63452 5.02%
2212 Walkiewicz Tadeusz Jan59460 5.11%
251 Gwóźdź Jadwiga46583 6.47%
252 Krawiec Daniel Stanisław39820 9.10%
253 Tytuła Barbara Alicja53323 3.59%
321 Pieniążek Jan67492 7.44%
341 Benbenek Karol Marian62400 6.05%
351 Krupa Jan61458 6.93%
352 Łapa Dariusz Stanisław33407 6.16%
421 Kiełbowicz Tadeusz Marian511396 26.58%
422 Wajhajmer Janusz Kazimierz49604 11.50%
4131 Pieniążek Jacek45914 17.40%
521 Sowa Krystyna61606 7.88%
522 Więcław Józef Jan57396 5.15%
541 Uberman Janusz51498 6.48%
551 Urban Bogusław Andrzej52332 4.32%
5142 Żygadło Andrzej Marek38647 8.41%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1208742935,93%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 336529210,00%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 798040723,72%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY SAMORZĄD 2440377,25%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 25522617,59%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ SAMORZĄDNY POWIAT 521934215,51%
Tak
Podsumowanie33 64320821100,00%

Brak plików