Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81266777 43996 20269620
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121332 46239 11522010
   gminy do 20 000 mieszkańców71056444 97757 08747610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Besko351552252Wójt1
gm. Bukowsko391582030Wójt1
gm. Komańcza791562035Wójt2
m. Sanok22321927315Burmistrz5
gm. Sanok18141594547Wójt3
gm. Tyrawa Wołoska161541841Wójt3
gm. Zagórz81215105260Burmistrz3
gm. Zarszyn7915104155Wójt2
Podsumowanie696712661245635 20
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gminy: Besko, Bukowsko, Zarszyn415 1171067
Nr 2gminy: Komańcza, Zagórz414 7021069
Nr 3gmina miejska Sanok932 46210153
Nr 4gminy: Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska415 1581074
Podsumowanie 2177 43940363
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 7 10 7 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 17 7 40
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 8 18 8 41
12 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ KW TOWARZYSTWA SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ 7 8 17 8 40
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY ZIEMI SANOCKIEJ" KW "ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY" 6 5 17 7 35
14 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WIARA-TRADYCJA-ROZWÓJ KW STOWARZYSZENIE W-T-R 4 7 12 8 31
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE" KWW "WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE" 7 6 9 6 28
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ KWW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ 8 6 18 7 39
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA POWIATU" KWW "DLA POWIATU" 6 6 18 8 38
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY BLOK WYBORCZY ZIEMI SANOCKIEJ KWW SAMORZĄDOWY BLOK WYBORCZY 8 8 17 8 41
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 119 7 488 7 488 49.53%
6 968 93.06%
Tak
Nr 2 14 702 7 879 7 876 53.57%
7 308 92.79%
Tak
Nr 3 32 481 15 673 15 636 48.14%
14 691 93.96%
Tak
Nr 4 15 158 7 639 7 633 50.36%
7 036 92.18%
Tak
Podsumowanie77 46038 67938 63349.87%36 00393.19%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 50053013,90%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 66184018,38%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 49254113,68%
12 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ 59614016,56%
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY ZIEMI SANOCKIEJ" 2825357,85%
14 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WIARA-TRADYCJA-ROZWÓJ 1703314,73%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE" 1212283,37%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ 2653397,37%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA POWIATU" 2589387,19%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY BLOK WYBORCZY ZIEMI SANOCKIEJ 2512416,98%
Podsumowanie36 003363100,00%
Rada Powiatu Sanockiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Borek Grażyna54647 9.29%
141 Pieszczoch Robert361815 26.05%
142 Jęczkowski Dariusz Piotr27135 1.94%
152 Konieczny Roman Wincenty54248 3.56%
221 Fal Stanisław56671 9.18%
242 Czech Paweł Janusz44332 4.54%
2121 Krawczyk Wacław531086 14.86%
2126 Szpara Marek51227 3.11%
341 Drozd Adam Tomasz36765 5.21%
342 Niżnik Sebastian Piotr34600 4.08%
351 Nabywaniec Tadeusz46646 4.40%
354 Uruski Piotr Marcin34516 3.51%
3121 Och Waldemar Antoni51254 1.73%
3122 Pajestka Wojciech Krzysztof32776 5.28%
3131 Baszak Józef Jan78568 3.87%
3161 Szybiak Waldemar46459 3.12%
3177 Cyran Jan Krzysztof47311 2.12%
421 Czubek Marian Paweł44468 6.65%
422 Chowaniec Jan Bogdan50631 8.97%
441 Haduch Agnieszka Aldona43329 4.68%
4122 Futyma Marian62577 8.20%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 500530413,90%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 661840618,38%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 492541313,68%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SANOKA I ZIEMI SANOCKIEJ 596140516,56%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "ZJEDNOCZENI SAMORZĄDOWCY ZIEMI SANOCKIEJ" 28253517,85%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE WIARA-TRADYCJA-ROZWÓJ 1703314,73%
-
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WIĘŹ I DOBRO WSPÓLNE" 1212283,37%
-
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDU ZIEMI SANOCKIEJ 26533917,37%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA POWIATU" 25893817,19%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY BLOK WYBORCZY ZIEMI SANOCKIEJ 2512416,98%
Tak
Podsumowanie36 00336321100,00%

Brak plików