Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem101509557 94274 028831000
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców101509557 94274 028831000
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bircza9121573441Wójt2
gm. Dubiecko10111594252Wójt3
gm. Fredropol131215104147Wójt3
gm. Krasiczyn591562434Wójt2
gm. Krzywcza691573043Wójt3
gm. Medyka781562035Wójt2
gm. Orły10915103653Wójt4
gm. Przemyśl7915113047Wójt3
gm. Stubno571571222Wójt1
gm. Żurawica11915103044Wójt2
Podsumowanie839515083299418 25
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Dubiecko37 684738
Nr 2Gmina Bircza Gmina Krzywcza39 338741
Nr 3Gmina Krasiczyn Gmina Przemyśl Gmina Fredropol515 942873
Nr 4Gmina Żurawica Gmina Orły516 808766
Nr 5Gmina Medyka Gmina Stubno38 170636
Podsumowanie 1957 94235254
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 6 10 10 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 5 10 9 6 34
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA ZIEMIA PRZEMYSKA KWW SAMORZĄDOWA ZIEMIA PRZEMYSKA 6 6 10 10 6 38
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM PRAWICY POWIATU PRZEMYSKIEGO KWW FORUM PRAWICY 4 6 10 7 6 33
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE PRAWICY KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE PRAWICY 6 6 9 10   31
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DOLINY SANU KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DOLINY SANU 6 6 8 10 6 36
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENI DLA POWIATU KWW STOWARZYSZENI DLA POWIATU 6 6 10 10 6 38
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" KOMITET WYBORCZY SL "OJCOWIZNA"     6     6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 679 3 855 3 829 49.86%
3 421 89.34%
Tak
Nr 2 9 339 5 450 5 450 58.36%
4 854 89.06%
Tak
Nr 3 15 936 8 770 8 759 54.96%
7 948 90.74%
Tak
Nr 4 16 810 9 739 9 739 57.94%
8 991 92.32%
Tak
Nr 5 8 150 4 366 4 366 53.57%
3 902 89.37%
Tak
Podsumowanie57 91432 18032 14355.5%29 11690.58%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 67503823,18%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 58633420,14%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA ZIEMIA PRZEMYSKA 2525388,67%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM PRAWICY POWIATU PRZEMYSKIEGO 31683310,88%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE PRAWICY 31783110,91%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DOLINY SANU 32943611,31%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENI DLA POWIATU 41293814,18%
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" 20960,72%
Podsumowanie29 116254100,00%
Rada Powiatu Przemyskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Blecharczyk Zbigniew53447 13.07%
1141 Sowa Henryk Piotr49319 9.32%
1152 Kamiński Adam39264 7.72%
221 Pawłowski Wacław48542 11.17%
253 Mac Krystyna57305 6.28%
2161 Piotrowski Józef56511 10.53%
321 Gołębiowski Ryszard Kazimierz58477 6.00%
351 Majcher Krzysztof Jacek44499 6.28%
352 Kołodziejczyk Krzysztof Włodzimierz49557 7.01%
3134 Sieradzki Julian Kazimierz54313 3.94%
3161 Maciupa Władysław Antoni57417 5.25%
421 Pączek Jan Antoni531120 12.46%
422 Zubik Józef Jan54390 4.34%
451 Szumełda Witold56346 3.85%
4141 Semków Jan57500 5.56%
4161 Kudła Marek Jerzy52559 6.22%
521 Adamski Ryszard Marian48933 23.91%
522 Muszak Renata45281 7.20%
551 Kapłon Kazimierz54634 16.25%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 675038723,18%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 586334520,14%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA ZIEMIA PRZEMYSKA 2525388,67%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM PRAWICY POWIATU PRZEMYSKIEGO 316833110,88%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE PRAWICY 317831210,91%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA DOLINY SANU 329436111,31%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOWARZYSZENI DLA POWIATU 412938314,18%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" 20960,72%
-
Podsumowanie29 11625419100,00%

Brak plików