Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem4603044 02654 76545220
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców4603044 02654 76545220
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baranów Sandomierski991572135Burmistrz2
gm. Gorzyce1161583674Wójt4
gm. Grębów871562751Wójt3
gm. Nowa Dęba17815132842Burmistrz1
Podsumowanie45306034112202 10
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto i gmina Baranów Sandomierski49 769538
Nr 2gmina Gorzyce411 023644
Nr 3gmina Grębów37 772631
Nr 4miasto i gmina Nowa Dęba615 462666
Podsumowanie 1744 02623179
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD   6 3 6 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 6 12 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 8 6 12 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 7 6 12 32
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO KWW FORUM POWIATU TARNOBRZESKIEGO 8 7 6 12 33
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU 8 8 4 12 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 769 5 095 5 094 52.14%
4 661 91.50%
Tak
Nr 2 11 024 5 051 5 051 45.82%
4 728 93.61%
Tak
Nr 3 7 772 4 971 4 965 63.88%
4 522 91.08%
Tak
Nr 4 15 462 6 647 6 647 42.99%
6 169 92.81%
Tak
Podsumowanie44 02721 76421 75749.42%20 08092.29%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 839154,18%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 30083414,98%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 55463327,62%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 45733222,77%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO 41503320,67%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO 1964329,78%
Podsumowanie20 080179100,00%
Rada Powiatu Tarnobrzeskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Pluta Mirosław Stanisław501623 34.82%
142 Pitra Krzysztof Piotr32215 4.61%
143 Polak Andrzej Artur53104 2.23%
151 Ślęzak Kazimierz55670 14.37%
221 Surdy Leszek Janusz47748 15.82%
241 Bukowski Dariusz Krzysztof45315 6.66%
253 Łabuda Adam59338 7.15%
2121 Kotwica Sylwester Mieczysław49378 7.99%
341 Kozieja Krystyna Janina45414 9.16%
351 Kazana Renata Ewa42517 11.43%
3121 Ożga Marek47806 17.82%
443 Tomczyk Bogdan Zygmunt45226 3.66%
451 Wróbel Wacław August59553 8.96%
453 Baracz Jan62246 3.99%
4121 Sudoł Jerzy Zbigniew56713 11.56%
4124 Lubera Jacek Dawid23174 2.82%
4132 Mroczek Leszek49240 3.89%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 839154,18%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 300834114,98%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 554633627,62%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 457332522,77%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO 415033420,67%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO 19643219,78%
Tak
Podsumowanie20 08017917100,00%

Brak plików