Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem111719197 655123 617105920
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121332 37539 45421010
   gminy do 20 000 mieszkańców101508865 28084 16384910
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chłopice671583666Wójt3
gm. Jarosław9815112841Wójt1
m. Jarosław21321822277Burmistrz6
gm. Laszki121015102941Wójt2
gm. Pawłosiów971573676Wójt4
gm. Pruchnik791573149Wójt3
gm. Radymno14121573645Wójt2
m. Radymno391595074Burmistrz4
gm. Rokietnica551582655Wójt5
gm. Roźwienica8121563239Wójt3
gm. Wiązownica1191583463Wójt5
Podsumowanie1059117189360826 38
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Jarosław832 375678
Nr 2Gminy: Wiązownica, Laszki, Jarosław624 624448
Nr 3Miasto Radymno, Gminy: Radymno, Chłopice517 975548
Nr 4Gminy: Roźwienica, Rokietnica, Pruchnik. Pawłosiów622 681551
Podsumowanie 2597 65520225
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7       7
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 12 10 12 50
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 12 10 12 50
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 12 10 12 50
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 15 12 10 11 48
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MAŁA OJCZYZNA KW STOWARZYSZENIE MAŁA OJCZYZNA 8   8 4 20
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 32 382 14 704 14 699 45.39%
13 922 94.71%
Tak
Nr 2 24 613 13 682 13 680 55.58%
12 635 92.36%
Tak
Nr 3 17 976 10 371 10 365 57.66%
9 496 91.62%
Tak
Nr 4 22 678 13 291 13 290 58.60%
12 178 91.63%
Tak
Podsumowanie97 64952 04852 03453.29%48 23192.69%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 85971,78%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 136635028,33%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 103325021,42%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 173315035,93%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 4374489,07%
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MAŁA OJCZYZNA 1672203,47%
Podsumowanie48 231225100,00%
Rada Powiatu Jarosławskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Strzępek Franciszek63603 4.33%
142 Stańda Jacek Józef57729 5.24%
143 Karwańska Zofia61526 3.78%
151 Chrzan Tadeusz471029 7.39%
152 Wyczawski Andrzej501400 10.06%
153 Wołoszyn Bogdan Jerzy46455 3.27%
157 Niemkiewicz Paweł Maria49413 2.97%
1121 Piskorz Zbigniew Ryszard48469 3.37%
222 Gonciarz Stanisław Jan441143 9.05%
224 Szczepanik Anna59843 6.67%
227 Batycki Jerzy53721 5.71%
241 Szczybyło Leszek Antoni47892 7.06%
251 Żołyniak Jan56634 5.02%
253 Chrzan Teresa Jadwiga66553 4.38%
322 Puzio Marek48830 8.74%
324 Zając Tadeusz56637 6.71%
351 Broda Ryszard Józef53559 5.89%
354 Kisielewicz Marek Ireneusz45580 6.11%
3510 Szylar Bogdan Ryszard41933 9.83%
422 Szczepanik Henryk54585 4.80%
423 Sawa Adam48661 5.43%
441 Szkoła Józef491263 10.37%
442 Kmiecik Jacek48398 3.27%
451 Kłopot Stanisław Antoni461498 12.30%
453 Duda Teresa Władysława54515 4.23%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 85971,78%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1366350828,33%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1033250521,42%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 17331501135,93%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 43744819,07%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE MAŁA OJCZYZNA 1672203,47%
-
Podsumowanie48 23122525100,00%

Brak plików