Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81206646 99259 37253440
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81206646 99259 37253440
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Cieszanów781582237Burmistrz2
gm. Horyniec-Zdrój581563868Wójt4
gm. Lubaczów7101583243Wójt1
m. Lubaczów7915105370Burmistrz5
gm. Narol9111542128Burmistrz1
gm. Oleszyce771573468Burmistrz4
gm. Stary Dzików651572162Wójt3
gm. Wielkie Oczy581562948Wójt3
Podsumowanie536612056250424 23
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Lubaczów410 402648
Nr 2Gmina Lubaczów, Gmina Oleszyce, Gmina Stary Dzików, Gmina Wielkie Oczy719 539674
Nr 3Gmina Cieszanów, Gmina Horyniec-Zdrój, Gmina Narol617 051662
Podsumowanie 1746 99218184
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 7 6 21
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 14 12 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 13 9 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 14 12 34
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE 8 12 11 31
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WSPÓLNOTA LUBACZOWSKA KWW POROZUMIENIE WSPÓLNOTA LUBACZOWSKA 8 14 12 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 345 5 071 5 070 49.01%
4 749 93.67%
Tak
Nr 2 19 510 11 910 11 842 60.70%
10 890 91.96%
Tak
Nr 3 17 081 8 926 8 917 52.20%
8 189 91.84%
Tak
Podsumowanie46 93625 90725 82955.03%23 82892.25%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1930218,10%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 74133431,11%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 27383011,49%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 59723425,06%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE 2369319,94%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WSPÓLNOTA LUBACZOWSKA 34063414,29%
Podsumowanie23 828184100,00%
Rada Powiatu w Lubaczowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Zając Jerzy64296 6.23%
121 Magoń Maria55394 8.30%
142 Szpyt Krzysztof Antoni45212 4.46%
151 Swatek-Czernecki Adam Jan50392 8.25%
221 Michalik Józef Marian561120 10.28%
223 Mokrzycki Stanisław Józef49617 5.67%
2211 Pałczyńska Jadwiga47358 3.29%
251 Gmyrek Zygmunt Adam52744 6.83%
252 Goraj Henryk56694 6.37%
253 Szwed Michał45457 4.20%
2133 Mazurkiewicz Marian52567 5.21%
321 Wróbel Zbigniew60718 8.77%
322 Wróbel Dorota45596 7.28%
325 Kędzior Stanisław Wojciech46302 3.69%
354 Piróg Maria Józefa57491 6.00%
3122 Wiśniewski Marek52321 3.92%
3131 Zaborniak Mirosław43527 6.44%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 19302118,10%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 741334731,11%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 273830111,49%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 597234525,06%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE 23693119,94%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE WSPÓLNOTA LUBACZOWSKA 340634214,29%
Tak
Podsumowanie23 82818417100,00%

Brak plików