Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem101508388 747112 03892640
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców101508388 747112 03892640
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chorkówka14111563038Wójt2
gm. Dukla121115134658Burmistrz3
gm. Iwonicz-Zdrój851561840Burmistrz2
gm. Jaśliska161541839Wójt2
gm. Jedlicze121115124758Burmistrz3
gm. Korczyna971552751Wójt3
gm. Krościenko Wyżne341551547Wójt3
gm. Miejsce Piastowe971572645Wójt3
gm. Rymanów13121584861Burmistrz4
gm. Wojaszówka1191552129Wójt2
Podsumowanie928315071296466 27
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Chorkówka310 538628
Nr 2gmina Dukla, gmina Jaśliska313 417732
Nr 3gminy: Iwonicz-Zdrój, Rymanów621 211759
Nr 4gmina Jedlicze312 466735
Nr 5gminy: Korczyna, Wojaszówka416 182639
Nr 6gminy: Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe414 933634
Podsumowanie 2388 74739227
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD   4 7 4     15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 6 12 6 8 8 46
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4 3 8 4 4 6 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 6 12 6 8 8 46
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY DOM EUROPEJSKI KWW WSPÓLNY DOM EUROPEJSKI 3 4 6 6 4 4 27
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TWÓJ POWIAT" KWW "TWÓJ POWIAT" 3 3 3 3 8 3 23
14 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE KW STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE 6 6 11 6 7 5 41
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 538 5 116 5 115 48.54%
4 753 92.92%
Tak
Nr 2 13 417 7 346 7 346 54.75%
6 679 90.92%
Tak
Nr 3 21 212 10 880 10 867 51.23%
10 040 92.39%
Tak
Nr 4 12 466 6 212 6 211 49.82%
5 733 92.30%
Tak
Nr 5 16 187 7 528 7 524 46.48%
6 912 91.87%
Tak
Nr 6 14 935 7 696 7 693 51.51%
7 197 93.55%
Tak
Podsumowanie88 75544 77844 75650.43%41 31492.31%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1424153,45%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 79314619,20%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 51732912,52%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 182694644,22%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY DOM EUROPEJSKI 1997274,83%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TWÓJ POWIAT" 770231,86%
14 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE 57504113,92%
Podsumowanie41 314227100,00%
Rada Powiatu Krośnieńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Koniecki Andrzej Walenty52674 14.18%
123 Gładysz Kazimierz54351 7.38%
152 Krężałek Kazimierz Zygmunt58570 11.99%
252 Bytnar Andrzej38706 10.57%
254 Józefczyk Stanisław Antoni50670 10.03%
256 Krężałek Andrzej53618 9.25%
322 Turek Józef55356 3.55%
351 Pelczar Jan511263 12.58%
352 Polek Wiesław53530 5.28%
353 Kenar Stanisław Tadeusz65512 5.10%
354 Materniak Jan55935 9.31%
3141 Argasiński Wiesław64367 3.66%
451 Juszczak Jan Józef50918 16.01%
452 Tomkiewicz Wojciech34309 5.39%
4141 Nowak Edward55612 10.68%
521 Krygowski Jan Stanisław59552 7.99%
522 Kasprzyk Adolf44838 12.12%
551 Pelczar Marian Kazimierz551286 18.61%
558 Dziugan Andrzej Antoni33305 4.41%
641 Frydrych Joanna Zofia32430 5.97%
651 Guzik Andrzej441120 15.56%
652 Sirko Teresa55974 13.53%
654 Aftanas Marek46573 7.96%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1424153,45%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 793146519,20%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 517329112,52%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18269461544,22%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY DOM EUROPEJSKI 1997274,83%
-
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TWÓJ POWIAT" 770231,86%
-
14 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "ROZWÓJ" W KROŚNIE 575041213,92%
Tak
Podsumowanie41 31422723100,00%

Brak plików