Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem101568993 294116 89099820
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121330 74837 53328010
   gminy do 20 000 mieszkańców91358662 54679 35771810
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brzyska471563056Wójt3
gm. Dębowiec71015103446Wójt3
gm. Jasło171115122327Wójt1
m. Jasło28321618233Burmistrz6
gm. Kołaczyce681552235Burmistrz1
gm. Krempna581593852Wójt4
gm. Nowy Żmigród12121584656Wójt4
gm. Osiek Jasielski471541832Wójt2
gm. Skołyszyn11101573648Wójt3
gm. Tarnowiec5131593640Wójt2
Podsumowanie998915676301625 29
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina miejska Jasło730 748456
Nr 2gmina wiejska Jasło312 986423
Nr 3gminy: Brzyska, Kołaczyce, Skołyszyn621 978442
Nr 4gminy: Dębowiec, Osiek Jasielski310 985423
Nr 5gminy: Krempna, Nowy Żmigród, Tarnowiec416 597429
Podsumowanie 2393 29420173
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 6 10 6 8 44
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 5 11 6 8 44
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 6 11 6 8 45
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE PODKARPACIA KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE PODKARPACIA 14 6 10 5 5 40
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 30 734 15 367 15 281 49.72%
14 414 94.33%
Tak
Nr 2 12 988 6 114 6 113 47.07%
5 644 92.33%
Tak
Nr 3 21 989 11 395 11 387 51.78%
10 253 90.04%
Tak
Nr 4 10 992 6 404 6 400 58.22%
5 881 91.89%
Tak
Nr 5 16 600 8 884 8 881 53.50%
8 263 93.04%
Tak
Podsumowanie93 30348 16448 06251.51%44 45592.5%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 90134420,27%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 122254427,50%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 162134536,47%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE PODKARPACIA 70044015,76%
Podsumowanie44 455173100,00%
Rada Powiatu w Jaśle - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Urban Jan Stanisław45573 3.98%
141 Kmiecik Adam Jan401490 10.34%
142 Gawlik-Feldo Dorota Maria47730 5.06%
151 Lechowski Witold Tomasz451273 8.83%
1514 Zając Wojciech Stanisław31748 5.19%
1122 Brągiel Jolanta Barbara52520 3.61%
1125 Dranka Zbigniew Julian60650 4.51%
241 Motkowicz Henryk Jan49747 13.24%
251 Gorgosz Tadeusz581142 20.23%
252 Misiołek Marta39474 8.40%
321 Woźniak Dorota Halina47504 4.92%
341 Kręcisz Bogusław Kazimierz39995 9.70%
342 Żygłowicz Stanisław Franciszek611019 9.94%
351 Pawluś Adam551044 10.18%
352 Sepioł Mariusz Janusz48724 7.06%
3121 Kozioł Józef61578 5.64%
441 Mlicki Stanisław Jan47603 10.25%
451 Stachurski Andrzej Adam44868 14.76%
455 Rzońca Bogdan Tadeusz39685 11.65%
521 Miśkowicz Franciszek52738 8.93%
525 Pers Grzegorz Stanisław431076 13.02%
542 Lawera Stanisław Józef62398 4.82%
551 Muzyka Jan Józef501493 18.07%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 901344420,27%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1222544727,50%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1621345936,47%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE PODKARPACIA 700440315,76%
Tak
Podsumowanie44 45517323100,00%

Brak plików