Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6963749 30463 10960510
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121319 97625 13920010
   gminy do 20 000 mieszkańców5753429 32837 97040500
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Cmolas971572039Wójt2
gm. Dzikowiec661552046Wójt2
gm. Kolbuszowa20321515187Burmistrz1
gm. Majdan Królewski861552148Wójt3
gm. Niwiska981573050Wójt2
gm. Raniżów871572956Wójt4
Podsumowanie60379636135426 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Okręg wyborczy Nr 1 - miasto i gmina Kolbuszowa819 976461
Nr 2Okręg wyborczy Nr 2 - Gmina Raniżów i Gmina Cmolas411 824317
Nr 3Okręg wyborczy Nr 3 - Gmina Dzikowiec i Gmina Niwiska49 744323
Nr 4Okręg wyborczy Nr 4 - Gmina Majdan Królewski37 760422
Podsumowanie 1949 30414123
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 4 7 4 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 8 8 6 38
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE OJCZYZNA KWW OJCZYZNA 15 5   6 26
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OJCZYZNA-WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW OJCZYZNA-WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 16   8 6 30
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 995 10 329 10 324 51.63%
9 628 93.26%
Tak
Nr 2 11 825 6 705 6 684 56.52%
6 086 91.05%
Tak
Nr 3 9 744 4 994 4 994 51.25%
4 610 92.31%
Tak
Nr 4 7 760 3 721 3 720 47.94%
3 381 90.89%
Tak
Podsumowanie49 32425 74925 72252.15%23 70592.16%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 39602916,71%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 116083848,97%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE OJCZYZNA 26802711,31%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OJCZYZNA-WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 54573023,02%
Podsumowanie23 705124100,00%
Rada Powiatu w Kolbuszowej - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
151 Kardyś Józef56915 9.50%
157 Kuna Marek Stanisław47350 3.64%
1511 Ragan Jarosław Stanisław50699 7.26%
1514 Świętek Agata53316 3.28%
1121 Orzech Stefan65368 3.82%
1131 Maziarz Mieczysław Stanisław61993 10.31%
1132 Macheta Waldemar48537 5.58%
1133 Romaniuk Grzegorz47904 9.39%
221 Wrzask Stefan58632 10.38%
251 Burek Mieczysław Wojciech501045 17.17%
252 Sukiennik Ryszard56733 12.04%
253 Sochacki Krzysztof58440 7.23%
322 Hopek Marian Józef55432 9.37%
355 Ofiara Zbigniew40349 7.57%
357 Wojdyło Henryk45387 8.39%
3131 Prymon Józef51341 7.40%
451 Cebula Wojciech33547 16.18%
452 Kopeć Stanisław53472 13.96%
4131 Bździkot Dariusz Stanisław46417 12.33%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 396029216,71%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11608381148,97%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE OJCZYZNA 268027111,31%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OJCZYZNA-WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 545730523,02%
Tak
Podsumowanie23 70512419100,00%

Brak plików