Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6963452 62067 36657510
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121321 11926 91016010
   gminy do 20 000 mieszkańców5753131 50140 45641500
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brzozów16321615162Burmistrz3
gm. Domaradz641541452Wójt4
gm. Dydnia12101542027Wójt1
gm. Haczów861561942Wójt3
gm. Jasienica Rosielna551541535Wójt2
gm. Nozdrzec1061521126Wójt2
Podsumowanie5734962694344 15
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Brzozów821 119672
Nr 2gminy: Dydnia, Nozdrzec513 474654
Nr 3gminy: Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna618 027654
Podsumowanie 1952 62018180
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 11 9 8 28
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 9 10 27
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 13 7 6 26
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 10 12 34
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMIN BRZOZOWSKICH KWW PGB 12 10 7 29
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRZOZOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "BPS" KWW "BPS" 16 9 11 36
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 100 10 185 10 174 48.22%
9 474 93.12%
Tak
Nr 2 13 474 6 346 6 346 47.10%
5 584 87.99%
Tak
Nr 3 18 027 9 399 9 324 51.72%
8 595 92.18%
Tak
Podsumowanie52 60125 93025 84449.13%23 65391.52%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1301285,50%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 27682711,70%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1623266,86%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 53663422,69%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMIN BRZOZOWSKICH 74412931,46%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRZOZOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "BPS" 51543621,79%
Podsumowanie23 653180100,00%
Rada Powiatu w Brzozowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
151 Kozik Henryk62741 7.82%
153 Szmyd Zdzisław Andrzej57295 3.11%
1121 Draguła Janusz Maciej60408 4.31%
1123 Gołąbek Jerzy Grzegorz55342 3.61%
1131 Rzepka Józef541048 11.06%
1134 Arendarczyk Dominik Eugeniusz67449 4.74%
1136 Chrobak Stanisław Józef44467 4.93%
1139 Szarek Roman52334 3.53%
221 Owsiany Marek42582 10.42%
251 Marchel Wiesław48221 3.96%
2121 Gromala Antoni Stanisław49575 10.30%
2122 Adamski Jacek Zbigniew37383 6.86%
2125 Barć Mieczysław Sylwester51382 6.84%
321 Stec Adam Tadeusz49328 3.82%
351 Karasińska-Wcisło Barbara Teresa44672 7.82%
352 Jajko Adam48729 8.48%
3121 Błaż Zygmunt601034 12.03%
3124 Brzuszek Urszula Teresa48848 9.87%
3126 Drabek Stanisław Maciej42429 4.99%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1301285,50%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 276827211,70%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1623266,86%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 536634522,69%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE GMIN BRZOZOWSKICH 744129831,46%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRZOZOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE "BPS" 515436421,79%
Tak
Podsumowanie23 65318019100,00%

Brak plików