Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5754422 04027 33226410
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5754422 04027 33226410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baligród391531931Wójt2
gm. Cisna271531733Wójt2
gm. Lesko981583561Burmistrz3
gm. Olszanica481551431Wójt1
gm. Solina8121563946Wójt3
Podsumowanie26447525124202 11
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gminy: Baligród, Cisna34 049420
Nr 2gmina Lesko69 507443
Nr 3gmina Olszanica34 096420
Nr 4gmina Solina34 388422
Podsumowanie 1522 04016105
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 4 12 6 6 28
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 11 5 5 26
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU KWW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU 5 9 4 5 23
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO DLA POWIATU KWW PARTNERSTWO DLA POWIATU 6 11 5 6 28
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 4 056 2 598 2 598 64.05%
2 293 88.26%
Tak
Nr 2 9 507 4 734 4 731 49.76%
4 344 91.82%
Tak
Nr 3 4 096 1 830 1 830 44.68%
1 636 89.40%
Tak
Nr 4 4 388 2 965 2 965 67.57%
2 706 91.26%
Tak
Podsumowanie22 04712 12712 12454.99%10 97990.56%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 23312821,23%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 29202626,60%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU 30512327,79%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO DLA POWIATU 26772824,38%
Podsumowanie10 979105100,00%
Rada Powiatu w Lesku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
151 Potoczny Tadeusz55178 7.76%
1123 Krajewski Franciszek Antoni48309 13.48%
1131 Sikora Paweł Piotr55276 12.04%
221 Drozdalski Ryszard63179 4.12%
2511 Orłowski Józef48204 4.70%
2121 Petka Robert Edward40986 22.70%
2122 Stelmach Jan Marek47151 3.48%
2131 Pańko Marek Jan55166 3.82%
2136 Otta Lucyna Elżbieta48206 4.74%
351 Małecki Marek45168 10.27%
3124 Krajewski Jarosław Grzegorz49169 10.33%
3131 Franczyk Tadeusz69168 10.27%
421 Fedorowicz Mieczysław65421 15.56%
451 Wysata Ryszard Andrzej54557 20.58%
4131 Głuszko-Rakoczy Krystyna53172 6.36%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 233128221,23%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 292026426,60%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE FORUM ROZWOJU POWIATU 305123427,79%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO DLA POWIATU 267728524,38%
Tak
Podsumowanie10 97910515100,00%

Brak plików