Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71114362 28578 96350610
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121316 41120 86811100
   gminy do 20 000 mieszkańców6904045 87458 09539510
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Białobrzegi581532242Wójt2
gm. Czarna881551934Wójt3
m. Łańcut118151471113Burmistrz7
gm. Łańcut113212643Wójt1
gm. Markowa441551654Wójt4
gm. Rakszawa771542354Wójt4
gm. Żołynia451551443Wójt3
Podsumowanie504311138171383 24
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Łańcut414 608644
Nr 2Gmina Łańcut Gmina Markowa721 611667
Nr 3Gmina Białobrzegi Gmina Żołynia411 783744
Nr 4Gmina Czarna Gmina Rakszawa414 283533
Podsumowanie 1962 28524188
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 13 8 4 31
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 14 8 8 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 14 8 8 38
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ROZWOJU MIASTA ŁAŃCUTA I POWIATU KWW DLA ROZWOJU MIASTA ŁAŃCUTA I POWIATU 8 11 6 7 32
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT ŁAŃCUCKI KWW POWIAT ŁAŃCUCKI 8 10 8 6 32
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT KWW NASZ POWIAT 6 5 3   14
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI RAZEM KWW SAMORZĄDNI RAZEM     3   3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 608 7 384 7 374 50.48%
6 952 94.28%
Tak
Nr 2 21 611 10 222 10 213 47.26%
9 512 93.14%
Tak
Nr 3 11 783 6 277 6 270 53.21%
5 797 92.46%
Tak
Nr 4 14 281 8 093 8 057 56.42%
7 549 93.69%
Tak
Podsumowanie62 28331 97631 91451.24%29 81093.41%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 33193111,13%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 40763813,67%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 101943834,20%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ROZWOJU MIASTA ŁAŃCUTA I POWIATU 40603213,62%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT ŁAŃCUCKI 71283223,91%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 812142,72%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI RAZEM 22130,74%
Podsumowanie29 810188100,00%
Rada Powiatu Łańcuckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Cyburt Robert Jacek39470 6.76%
151 Dobranowicz Grażyna Krystyna52565 8.13%
155 Rejman Ryszard Jan66443 6.37%
1121 Pazdan Henryk56356 5.12%
228 Hawer Grzegorz Andrzej38257 2.70%
241 Czarnota Jakub Daniel26391 4.11%
251 Baj Tadeusz Henryk55368 3.87%
255 Kilian Jan53378 3.97%
258 Krzysztoń Adam Mieczysław49731 7.69%
2126 Skomra Tomasz37268 2.82%
2132 Bawoł Józef56397 4.17%
327 Bis Anna Katarzyna49214 3.69%
352 Biały Maciej23233 4.02%
3131 Panek Stanisław50962 16.59%
3132 Rzepka Józef Zygmunt57589 10.16%
452 Golec Halina45483 6.40%
454 Gwizdak Tadeusz74661 8.76%
4121 Morycz Wincenty66647 8.57%
4131 Dudek Halina Janina51567 7.51%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 331931211,13%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 407638213,67%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1019438834,20%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA ROZWOJU MIASTA ŁAŃCUTA I POWIATU 406032313,62%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT ŁAŃCUCKI 712832423,91%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 812142,72%
-
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI RAZEM 22130,74%
-
Podsumowanie29 81018819100,00%

Brak plików