Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1015885108 226136 099112721
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców123450 79461 78130001
   gminy do 20 000 mieszkańców91358157 43274 31882720
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Borowa1091553047Wójt2
gm. Czermin681583353Wójt3
gm. Gawłuszowice771531737Wójt2
m. Mielec30423725276Prezydent5
gm. Mielec8915114876Wójt5
gm. Padew Narodowa11101594669Wójt5
gm. Przecław10101583544Burmistrz2
gm. Radomyśl Wielki13101572839Burmistrz2
gm. Tuszów Narodowy881552545Wójt3
gm. Wadowice Górne9101543146Wójt3
Podsumowanie1128515867318732 32
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Mielec osiedla: Rzochów, Wojsław, Kilińskiego, Kościuszki, Lotników, Borek, część osiedla Cyranka, Niepodległości, Żeromskiego, Wolności, Kazimierza Wielkiego627 380662
Nr 2miasto Mielec osiedla: Kopernika, Kusocińskiego, część osiedla Cyranka, Mościska, Szafera, Dziubków, Smoczka I, Smoczka II 523 414546
Nr 3miasto i gmina Radomyśl Wielki, gmina Wadowice Górne416 309430
Nr 4gmina Borowa gmina Czermin gmina Gawłuszowice gmina Padew Narodowa gmina Tuszów Narodowy522 411648
Nr 5gmina Mielec gmina Przecław518 712649
Podsumowanie 25108 22627235
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 10   8 10 40
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 11 10 8 10 9 48
12 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 6 6   5 5 22
13 KOMITET WYBORCZY RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ KW RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ 12 10 8 9 10 49
14 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE W MIELCU KW PSG W MIELCU 12 10 7 9 10 48
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOTYCZNY RUCH SAMORZĄDOWY "POKOLENIA-RAZEM" KWW PRS POKOLENIA-RAZEM 9   7 7 5 28
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 27 382 11 640 11 563 42.23%
10 938 94.59%
Tak
Nr 2 23 419 10 525 10 520 44.92%
9 940 94.49%
Tak
Nr 3 16 309 8 442 8 440 51.75%
7 690 91.11%
Tak
Nr 4 22 416 12 923 12 921 57.64%
11 870 91.87%
Tak
Nr 5 18 712 9 149 9 145 48.87%
8 399 91.84%
Tak
Podsumowanie108 23852 67952 58948.59%48 83792.87%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 81444016,68%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 140194828,71%
12 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 668221,37%
13 KOMITET WYBORCZY RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ 93274919,10%
14 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE W MIELCU 147834830,27%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOTYCZNY RUCH SAMORZĄDOWY "POKOLENIA-RAZEM" 1896283,88%
Podsumowanie48 837235100,00%
Rada Powiatu Mieleckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Niedbała Henryk Kazimierz53878 8.03%
142 Tychanowicz Grzegorz40370 3.38%
151 Głodzik Stanisław Edmund64770 7.04%
153 Osnowski Andrzej Feliks61753 6.88%
1131 Paprocki Marek Jan471413 12.92%
1132 Kozdęba Daniel Witold34415 3.79%
241 Bryła Andrzej Waldemar481173 11.80%
243 Stacho Lech Andrzej62567 5.70%
251 Barnaś Waldemar Roman461304 13.12%
2131 Smaczny Józef64872 8.77%
2141 Kurdziel Andrzej Jacek56607 6.11%
351 Napieracz Maria471267 16.48%
352 Kagan Stanisław48514 6.68%
3141 Ryba Eugeniusz Jan461039 13.51%
3147 Deptuła Michał21941 12.24%
453 Głaz Andrzej45641 5.40%
4510 Pluta Robert37974 8.21%
4141 Chrabąszcz Andrzej472111 17.78%
4142 Zakręcka Beata Anna46588 4.95%
4144 Peret Bogusław Stanisław44757 6.38%
541 Lipka Tadeusz Józef52393 4.68%
552 Duszkiewicz Michał Stanisław58508 6.05%
5131 Bryk Antoni61424 5.05%
5141 Jemioło Maciej Krzysztof381184 14.10%
5143 Cieśla Marcin Daniel31427 5.08%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 814440516,68%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1401948828,71%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 668221,37%
-
13 KOMITET WYBORCZY RAZEM DLA ZIEMI MIELECKIEJ 932749419,10%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE W MIELCU 1478348830,27%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOTYCZNY RUCH SAMORZĄDOWY "POKOLENIA-RAZEM" 1896283,88%
-
Podsumowanie48 83723525100,00%

Brak plików