Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5873055 67370 84752320
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242732 66442 24930110
   gminy do 20 000 mieszkańców3452323 00928 59822210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Grodzisko Dolne791552746Wójt1
gm. Kuryłówka681551933Wójt2
m. Leżajsk9615134995Burmistrz6
gm. Leżajsk14421416134Wójt4
gm. Nowa Sarzyna16321617159Burmistrz4
Podsumowanie52308733128467 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Miasto Leżajsk411 875752
Nr 2Gmina Grodzisko Dolne Gmina Kuryłówka411 134643
Nr 3Gmina Leżajsk515 534762
Nr 4Miasto i Gmina Nowa Sarzyna617 130773
Podsumowanie 1955 67327230
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 7 10   25
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 10 12 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 10 9 35
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS KWW NASZ GŁOS 5   6 11 22
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT KWW PRZYJAZNY POWIAT 7 8 7 12 34
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMIN I POWIATU KWW RAZEM DLA GMIN I POWIATU 8 4 9 8 29
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNYCH NIEZRZESZONEJ PRAWICY KWWBNP 8 8 10 12 38
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA JAKOŚĆ KWW NJ       9 9
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 880 5 888 5 880 49.49%
5 680 96.60%
Tak
Nr 2 11 134 5 819 5 818 52.25%
5 388 92.61%
Tak
Nr 3 15 532 8 381 8 374 53.91%
7 914 94.51%
Tak
Nr 4 17 129 8 969 8 964 52.33%
8 542 95.29%
Tak
Podsumowanie55 67529 05729 03652.15%27 52494.79%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 2552259,27%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 51043818,54%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 87603531,83%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS 2167227,87%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT 34043412,37%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMIN I POWIATU 2373298,62%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNYCH NIEZRZESZONEJ PRAWICY 28593810,39%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA JAKOŚĆ 30591,11%
Podsumowanie27 524230100,00%
Rada Powiatu Leżajskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Żołynia Robert46944 16.62%
151 Śliż Marek Antoni57754 13.27%
158 Zawilski Zdzisław Antoni57209 3.68%
1141 Trębacz Tadeusz Aleksander62488 8.59%
221 Majkut Józef55862 16.00%
241 Fus Waldemar Józef44369 6.85%
251 Kogut Marek46400 7.42%
2131 Szałajko Roman50360 6.68%
321 Leszczak Marek36307 3.88%
341 Ordyczyński Marek Stefan45505 6.38%
352 Cebulak Alina52624 7.88%
353 Krzyżak Jan60455 5.75%
355 Wylaź Adam40702 8.87%
442 Żak Dariusz Stefan45311 3.64%
451 Kida Jan64786 9.20%
452 Pinderska Danuta52668 7.82%
4124 Chojnacki Andrzej40460 5.39%
4131 Szpila Janusz29327 3.83%
4151 Czenczek Lucjan Stanisław45626 7.33%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 25522529,27%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 510438418,54%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 876035831,83%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS 21672217,87%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY POWIAT 340434212,37%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMIN I POWIATU 23732918,62%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNYCH NIEZRZESZONEJ PRAWICY 285938110,39%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWA JAKOŚĆ 30591,11%
-
Podsumowanie27 52423019100,00%

Brak plików