Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem711759106 614134 805103430
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242757 69871 89843110
   gminy do 20 000 mieszkańców5755248 91662 90760320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brzostek12121563646Burmistrz3
gm. Czarna1391531829Wójt2
gm. Dębica174213864Wójt1
m. Dębica26321927324Burmistrz7
gm. Jodłowa581542341Wójt2
gm. Pilzno17121584656Burmistrz4
gm. Żyraków13111554052Wójt3
Podsumowanie1035911738198612 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Dębica938 507685
Nr 2Gmina Brzostek Gmina Jodłowa314 602626
Nr 3Gmina Czarna Gmina Żyraków520 522646
Nr 4Gmina Dębica519 191643
Nr 5Gmina Pilzno313 792629
Podsumowanie 25106 61430229
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 6 10 6 6 37
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 17 3 6 10 6 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 18 5 8 7 6 44
12 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO KW PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO   3 3 6 3 15
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ KWW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ 12 6 9 6 5 38
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DĘBICY I POWIATU KWW ROZWÓJ DĘBICY I POWIATU 17 3 10 8 3 41
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET POPARCIA PAWŁA WOLICKIEGO KWW KOMITET POPARCIA PAWŁA WOLICKIEGO 12         12
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 38 508 19 072 19 056 49.49%
18 044 94.69%
Tak
Nr 2 14 609 8 034 8 030 54.97%
7 098 88.39%
Tak
Nr 3 20 517 10 916 10 912 53.19%
9 961 91.28%
Tak
Nr 4 19 190 8 468 8 462 44.10%
7 710 91.11%
Tak
Nr 5 13 796 7 651 7 645 55.41%
6 994 91.48%
Tak
Podsumowanie106 62054 14154 10550.75%49 80792.06%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 98923719,86%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 65444213,14%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 142044428,52%
12 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO 505151,01%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ 123703824,84%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DĘBICY I POWIATU 4644419,32%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET POPARCIA PAWŁA WOLICKIEGO 1648123,31%
Podsumowanie49 807229100,00%
Rada Powiatu Dębickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Dymiński Adam53693 3.84%
142 Lipczyński Krzysztof Romuald28563 3.12%
151 Bielawa Władysław Jan542129 11.80%
152 Kamiński Tadeusz60571 3.16%
154 Rojek-Kałek Monika Ewa29334 1.85%
1131 Adamek Paweł Tomasz521572 8.71%
1132 Mazur Anna Zofia59454 2.52%
1134 Samborska Lucyna Maria441154 6.40%
1141 Żabicki Zygmunt73532 2.95%
221 Mucha Robert Dariusz43856 12.06%
253 Grzesiakowski Grzegorz Edward45525 7.40%
2131 Przebięda Maria Władysława501107 15.60%
321 Baran Stefan52488 4.90%
322 Lada Wiesław Andrzej48713 7.16%
351 Mika Elżbieta Maria43632 6.34%
352 Sasak Jerzy Andrzej42596 5.98%
3131 Przetacznik Stanisław56617 6.19%
424 Trzeciak Andrzej Adam35352 4.57%
441 Żurek Agnieszka36676 8.77%
451 Jaskółka Marek53786 10.19%
453 Mazur Robert Piotr45281 3.64%
457 Reguła Aleksander Wiesław551458 18.91%
521 Gołębiowska Ewa Marianna421768 25.28%
551 Kubek Czesław55952 13.61%
5132 Modelska Ewa44916 13.10%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 989237519,86%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 654442313,14%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14204441028,52%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO 505151,01%
-
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA ZIEMI DĘBICKIEJ 1237038624,84%
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ DĘBICY I POWIATU 46444119,32%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET POPARCIA PAWŁA WOLICKIEGO 1648123,31%
-
Podsumowanie49 80722925100,00%

Brak plików