Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71117347 97160 11238520
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121324 39730 20817010
   gminy do 20 000 mieszkańców6907023 57429 90421510
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Augustów17321618190Burmistrz3
gm. Augustów691553042Wójt3
gm. Bargłów Kościelny3121571922Wójt1
gm. Lipsk4151565454Burmistrz3
gm. Nowinka3121543241Wójt3
gm. Płaska291542540Wójt3
gm. Sztabin3131532731Wójt1
Podsumowanie387311135205420 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1obejmujący gminę miasta Augustów924 397787
Nr 2obejmujący gminę Lipsk i Płaska36 827838
Nr 3obejmujący gminę Augustów i Nowinka37 706526
Nr 4obejmujący gminę Bargłów Kościelny, Sztabin49 041740
Podsumowanie 1947 97127191
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 3 4 4 19
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 17 6 6 5 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 6 5 6 33
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA KWW MAŁA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA 9 6 5 6 26
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AUGUSTÓW-POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW AUGUSTÓW-POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 17 5   7 29
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ KWW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 16 5 6 8 35
13 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 4 4   4 12
14 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA   3     3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 24 404 10 090 10 081 41.31%
9 440 93.64%
Tak
Nr 2 6 827 4 078 4 077 59.72%
3 693 90.58%
Tak
Nr 3 7 706 3 785 3 782 49.08%
3 566 94.29%
Tak
Nr 4 9 041 3 822 3 822 42.27%
3 522 92.15%
Tak
Podsumowanie47 97821 77521 76245.36%20 22192.92%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1321196,53%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 52183425,80%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 50053324,75%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA 25252612,49%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AUGUSTÓW-POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1434297,09%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 44443521,98%
13 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 147120,73%
14 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 12730,63%
Podsumowanie20 221191100,00%
Rada Powiatu Augustowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Szlaszyński Jarosław44843 8.93%
142 Krzyżopolski Roman49291 3.08%
144 Zarzecki Andrzej43260 2.75%
145 Twardowski Marek49272 2.88%
151 Szkiłądź Dariusz Jan501256 13.31%
152 Płoński Leszek49339 3.59%
1510 Frąckiewicz Sławomir51168 1.78%
1111 Jeruć Michał32357 3.78%
1121 Wiśniewski Franciszek61306 3.24%
241 Jarmusik Wiesław40426 11.54%
252 Polkowska Lilianna Ewa47342 9.26%
2102 Łępicki Lech51245 6.63%
351 Bielang Małgorzata44315 8.83%
3101 Rukściński Władysław62309 8.67%
3121 Pszczoła Elżbieta41337 9.45%
4101 Sieńko Zenon61324 9.20%
4123 Dobkowski Marek49467 13.26%
4127 Medykiewicz Adam Leszek61373 10.59%
4128 Szczytko Jerzy Józef57388 11.02%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1321196,53%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 521834525,80%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 500533524,75%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA AUGUSTOWSZCZYZNA 252526312,49%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AUGUSTÓW-POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 14342917,09%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD ZIEMI AUGUSTOWSKIEJ 444435521,98%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 147120,73%
-
14 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 12730,63%
-
Podsumowanie20 22119119100,00%

Brak plików