Zbiorcze informacje o wyborach - województwo
WyszczególnienieWybory do radLiczbaWybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
radradnychokręgów wyborczychmieszkańcówwyborcówobwodówliczba wójtówliczba burmistrzówliczba prezydentów
województwo podlaskie - ogółem1322 0911 3541 192 553962 179877 79 36 3
powiaty1425057783 497629 300641 --- --- ---
gminy ogółem1181 8411 2971 192 553962 179877 79 36 0
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców1022138583 720474 980340 0 7 0
   gminy do 20 000 mieszkańców1081 6201 259608 833487 199537 79 29 0
miasta na prawach powiatu37413409 056332 879236 --- --- 3
Komitety
KomitetyKomitety wyborcze wyborcówOgółem
PartiiKoalicjiOrganizacjiOgółemw gminach do 20 tys. mieszkańców
906467413482
Zarejestrowane listy
OpisLiczba
Zarejestrowane listy do sejmiku województwa37
Zarejestrowane listy do rad powiatów273
Zarejestrowane listy do rad miast na prawach powiatu76
Zarejestrowane listy do rad gmin4 093
Ogółem4 479
Zarejestrowani kandydaci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa3596818.94% 29181.06%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów2 03753626.31% 1 501 73.69%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu76924031.21%52968.79%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin6 3131 76627.97%4 54772.03%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta370359.46%33590.54%
Ogółem9 8482 645 26,86%7 203 73,14%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa454545
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów454446
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 434443
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin444344
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta485047
Ogółem444344
Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
18-29112328725.56%83674.44%
30-39196161831.51%134368.49%
40-595392148527.54%390772.46%
60+100222021.96%78278.04%
Ogółem9478261027,54%686872,46%
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2912216.67%1083.33%
30-396134.92%5895.08%
40-592542610.24%22889.76%
60+4349.30%3990.70%
Ogółem370359,46%33590,54%Zarejestrowani kandydaci do ponownego głosowania
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta7445.41%7094.59%
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do ponownego głosowania
NazwaŚrednia wiekuŚrednia wieku kobietŚrednia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta484748
Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta w głosowaniu ponownym według wieku i płci
NazwaLiczba kandydatówKobietKobiet (%)MężczyznMężczyzn (%)
25-2940 - 4100.00%
30-3910110.00%990.00%
40-595036.00%4794.00%
60+100 - 10100.00%
Ogółem7445,41%7094,59%
Zbiorcze informacje o wyborach do rad powiatów
Powiat Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
augustowski38419827191
białostocki106625424168
bielski49319616164
grajewski38317511111
hajnowski45417414111
kolneński35417727221
łomżyński49517626147
moniecki31417517136
sejneński22415621130
siemiatycki47317615142
sokólski58419618128
suwalski30415520117
wysokomazowiecki50619424130
zambrowski43317513141
Podsumowanie64157250772732 037
 
Zbiorcze informacje o wyborach do rad miejskich w miastach na prawach powiatu
Miasto na prawach powiatu Liczba
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
m. Białystok164528525255
m. Łomża35423726254
m. Suwałki37423725260
Podsumowanie23613741976769
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Białystok7228 443887
Nr 2powiat augustowski, powiat sejneński, powiat suwalski, miasto Suwałki5148 210766
Nr 3powiat grajewski, powiat kolneński, powiat łomżyński, miasto Łomża5163 117867
Nr 4powiat bielski, powiat siemiatycki, powiat wysokomazowiecki, powiat zambrowski5173 984757
Nr 5powiat białostocki, powiat hajnowski, powiat moniecki, powiat sokólski8248 425782
Podsumowanie 30962 17937359
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 14 10 10 8 12 54
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 10 10 9 16 59
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 KOMITET WYBORCZY PPP - Sierpień 80   6 6 7 7 26
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 10 10 10 16 60
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 10 10 10 15 59
6 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA 6 10 10 7 8 41
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 6   6     12
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 10 10 5 6 8 39
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 9         9
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 228 515 95 548 95 390 41.74%
92 637 97.11%
Tak
Nr 2 148 247 68 172 68 154 45.97%
62 057 91.05%
Tak
Nr 3 162 986 80 943 80 839 49.60%
71 584 88.55%
Tak
Nr 4 173 999 90 250 90 119 51.79%
80 523 89.35%
Tak
Nr 5 248 462 126 539 126 430 50.89%
111 029 87.82%
Tak
Podsumowanie962 209461 452460 93247.9%417 83090.65%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 531535412,72%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 803575919,23%
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 4190261,00%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1313196031,43%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1257375930,09%
6 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 9910412,37%
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1515120,36%
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 10252392,45%
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 139790,33%
Podsumowanie417 830359100,00%
Sejmik Województwa Podlaskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Szamatowicz Marian Czesław754512 4.87%
141 Truskolaski Tadeusz5219393 20.93%
142 Arłukowicz Tadeusz468840 9.54%
143 Masalski Marek433840 4.15%
145 Perkowski Maciej373037 3.28%
151 Piontkowski Dariusz4616562 17.88%
152 Chojnowski Jan673827 4.13%
221 Dyjuk Bogdan505028 8.10%
241 Cieślukowski Cezary485364 8.64%
242 Kwaterski Waldemar477257 11.69%
2410 Gajewski Maciej325957 9.60%
251 Dec Leszek504094 6.60%
311 Czerniawski Mieczysław Leon625806 8.11%
321 Bagiński Mieczysław667600 10.62%
341 Piorunek Jacek456522 9.11%
351 Olbryś Marek527275 10.16%
353 Wolwark Ryszard573965 5.54%
421 Korycki Walenty477074 8.79%
441 Sapińska Daria Krystyna546117 7.60%
451 Komorowski Marek Adam518439 10.48%
452 Wojtkowski Tadeusz525143 6.39%
4510 Siekierko Łukasz226466 8.03%
511 Syczewski Jan735205 4.69%
521 Baszko Mieczysław Kazimierz4913840 12.47%
522 Janowski Mikołaj484693 4.23%
541 Dworzański Jarosław Zygmunt556651 5.99%
547 Raś Andrzej493619 3.26%
551 Łukaszewicz Henryk466202 5.59%
552 Jabłońska Urszula305152 4.64%
558 Kondraciuk Krzysztof512710 2.44%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 5315354312,72%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8035759519,23%
Tak
3 KOMITET WYBORCZY POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80 4190261,00%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 131319601131,43%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 125737591130,09%
Tak
6 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA ANDRZEJA LEPPERA 9910412,37%
-
7 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1515120,36%
-
8 KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW 10252392,45%
-
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE 139790,33%
-
Podsumowanie417 83035930100,00%

Brak plików