Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81269649 35960 08149620
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121422 12426 88414010
   gminy do 20 000 mieszkańców71059227 23533 19735610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bielsk Podlaski8151565252Wójt3
m. Bielsk Podlaski14421416159Burmistrz4
gm. Boćki5121574860Wójt4
m. Brańsk3151556565Burmistrz5
gm. Brańsk9151522626Wójt2
gm. Orla481572235Wójt1
gm. Rudka2131522224Wójt2
gm. Wyszki4141532729Wójt2
Podsumowanie499612636278450 23
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1m. Bielsk Podlaski822 124566
Nr 2gm. Brańsk, m. Brańsk, gm. Rudka, gm. Orla, gm. Boćki716 912663
Nr 3gm. Wyszki, gm. Bielsk Podlaski 410 323535
Podsumowanie 1949 35916164
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 16 10 8 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 6 6 22
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 13 13 8 34
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE PODLASIE KWW NASZE PODLASIE 16 14 8 38
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA KWW KOALICJA BIELSKA 11 6 5 22
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA PODLASIA KWW MŁODZI DLA PODLASIA   14   14
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 22 124 9 885 9 884 44.68%
9 312 94.21%
Tak
Nr 2 16 915 10 003 10 000 59.12%
9 360 93.60%
Tak
Nr 3 10 324 5 559 5 558 53.84%
5 155 92.75%
Tak
Podsumowanie49 36325 44725 44251.54%23 82793.65%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 48083420,18%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 27442211,52%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 56023423,51%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE PODLASIE 70713829,68%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA 31692213,30%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA PODLASIA 433141,82%
Podsumowanie23 827164100,00%
Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Berezowiec Eugeniusz661158 12.44%
112 Bajena Jerzy53293 3.15%
115 Kuprianiuk-Daniluk Zinaida66286 3.07%
153 Tworkowski Zdzisław58484 5.20%
1101 Łęczycki Adam Miron56523 5.62%
1102 Margański Romuald50406 4.36%
1111 Bożko Piotr41548 5.88%
1112 Leszczyński Bazyli63456 4.90%
251 Jaworowski Krzysztof51617 6.59%
252 Charyton Roch Andrzej53456 4.87%
256 Jankowski Andrzej48472 5.04%
2101 Snarski Sławomir Jerzy511011 10.80%
2102 Szpakowski Zbigniew Jan50590 6.30%
2103 Czarniawski Jan52435 4.65%
2111 Bałło Mirosław47430 4.59%
311 Ostaszewicz Eugenia58304 5.90%
321 Rajecka Raisa50735 14.26%
351 Malinowski Marek36513 9.95%
3101 Karpiesiuk Edward60361 7.00%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 480834420,18%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 274422111,52%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 560234523,51%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE PODLASIE 707138629,68%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BIELSKA 316922313,30%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA PODLASIA 433141,82%
-
Podsumowanie23 82716419100,00%

Brak plików