Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem913511128 72336 66030900
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców913511128 72336 66030900
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bakałarzewo4121553951Wójt4
gm. Filipów3111552430Wójt1
gm. Jeleniewo3121554252Wójt4
gm. Przerośl4111531317Wójt1
gm. Raczki3111553343Wójt3
gm. Rutka-Tartak2131531820Wójt1
gm. Suwałki51515124949Wójt2
gm. Szypliszki4151542020Wójt1
*gm. Wiżajny2111554662Wójt4
Podsumowanie3011113547284344 21
*) głosowanie ponowne w dniu 19.12.2010
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gminy: Raczki, Suwałki510 426538
Nr 2gminy: Bakałarzewo, Filipów36 170524
Nr 3gminy: Jeleniewo, Szypliszki35 679525
Nr 4gminy: Przerośl, Rutka Tartak, Wiżajny46 448530
Podsumowanie 1528 72320117
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 4 6 5 22
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 6 6 8 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4 5 3 3 15
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 6 6 8 30
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ POWIATU SUWALSKIEGO KWW NA RZECZ POWIATU SUWALSKIEGO 7 3 4 6 20
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 426 5 394 5 393 51.73%
4 890 90.67%
Tak
Nr 2 6 174 3 163 3 163 51.23%
2 955 93.42%
Tak
Nr 3 5 679 3 189 3 188 56.14%
2 901 91.00%
Tak
Nr 4 6 448 3 425 3 425 53.12%
3 102 90.57%
Tak
Podsumowanie28 72715 17115 16952.8%13 84891.29%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 15122210,92%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 52873038,18%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1100157,94%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 37513027,09%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ POWIATU SUWALSKIEGO 21982015,87%
Podsumowanie13 848117100,00%
Rada Powiatu w Suwałkach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Ołdakowski Szczepan58645 13.19%
122 Szwengier Stanisław50363 7.42%
151 Łuniewski Artur44364 7.44%
1510 Putra Szymon25199 4.07%
1104 Mackiewicz Zbigniew36371 7.59%
222 Dziatkowski Marek34544 18.41%
223 Chlebus Andrzej52458 15.50%
255 Rogowski Tomasz32233 7.88%
313 Burzyński Marian48221 7.62%
321 Truchan Anna Danuta51326 11.24%
351 Urynowicz Kazimierz46458 15.79%
421 Małachowski Sławomir44546 17.60%
423 Łanczkowski Andrzej46203 6.54%
451 Kowalewski Witold50330 10.64%
4101 Racis Daniel34213 6.87%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 151222110,92%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 528730738,18%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1100157,94%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 375130527,09%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ POWIATU SUWALSKIEGO 219820215,87%
Tak
Podsumowanie13 84811715100,00%

Brak plików