Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem913510240 13149 67247720
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców913510240 13149 67247720
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Drohiczyn5111565781Burmistrz6
gm. Dziadkowice3121543340Wójt3
gm. Grodzisk5141553639Wójt3
gm. Mielnik3111553041Wójt3
gm. Milejczyce5111575879Wójt7
gm. Nurzec-Stacja491562639Wójt2
gm. Perlejewo4151553535Wójt3
gm. Siemiatycze8111582935Wójt2
m. Siemiatycze10815125885Burmistrz5
Podsumowanie4710213558362474 34
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Okręg obejmuje teren miasta i gminy Drohiczyn, gminy Perlejewo, gminy Grodzisk, gminy Dziadkowice614 405550
Nr 2Okręg obejmuje teren miasta Siemiatycze.512 491545
Nr 3Okręg obejmuje teren gminy Siemiatycze, gminy Nurzec Stacja, gminy Milejczyce, gminy Mielnik.613 235547
Podsumowanie 1740 13115142
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 10 12 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 10 10 30
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE 11 10 11 32
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE KWW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE 11 8 11 30
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM PRAWICY" KWW "FORUM PRAWICY" 6 7   13
13 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO KW ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO     3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 409 7 644 7 639 53.02%
7 135 93.40%
Tak
Nr 2 12 492 6 047 5 993 47.97%
5 757 96.06%
Tak
Nr 3 13 232 7 099 7 098 53.64%
6 561 92.43%
Tak
Podsumowanie40 13320 79020 73051.65%19 45393.84%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 47623424,48%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 38293019,68%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE 45603223,44%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE 48923025,15%
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM PRAWICY" 1328136,83%
13 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO 8230,42%
Podsumowanie19 453142100,00%
Rada Powiatu Siemiatyckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
151 Żero Czesław55437 6.12%
152 Daniluk Józef53414 5.80%
1101 Zalewski Jan53527 7.39%
1102 Czarkowski Franciszek54540 7.57%
1111 Zduniewicz Bogusław55891 12.49%
1112 Rój Jan60240 3.36%
241 Mantur Mikołaj55765 13.29%
2410 Siniakowicz Piotr34470 8.16%
252 Klepacki Bogdan45275 4.78%
2103 Sielewonowski Zenon56266 4.62%
2122 Pierlejewski Ryszard60398 6.91%
341 Markiewicz Jan53661 10.07%
342 Pyzowski Mariusz Paweł27287 4.37%
351 Bobel Marek44187 2.85%
3101 Niewiadomski Tadeusz56381 5.81%
3111 Szawkało Jerzy47467 7.12%
31111 Cieślik Mariusz Piotr32581 8.86%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 476234424,48%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 382930419,68%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE 456032423,44%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEMIATYCKIE POROZUMIENIE WYBORCZE 489230425,15%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FORUM PRAWICY" 13281316,83%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO 8230,42%
-
Podsumowanie19 45314217100,00%

Brak plików