Gmina Liczba mieszkańcówLiczba wyborcówObwodów
Mielnik2 6612 3353
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nrAdresTyp obwoduPrzystosowany dla niepełnosprawnychGranice obwodu
1Wiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Wilanowo 72, WilanowoPowszechnyNieAdamowo, Mętna, Tokary, Kolonia Tokary, Koterka, Wilanowo
2Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej, Mielnik ul. Bugowa 10, MielnikPowszechnyNieMielnik: ulice: Biała, Brzeska, Bugowa, Cerkiewna, Duboisa, Górna, Graniczna, Królewska, Krótka, Mostowa, Ogrodowa, Piaskowa, Polna, Plac Kościuszki, Popław, Przemysłowa, Sadowa, Strażacka, Stary Trakt, Ścianka, Tarniny, Tarasowa, Uroczysko, Wesołą, Widokowa, Zaszkolna, Zacisze, Zamiejska, Zamkowa; Mielnik-Grabowiec, Mielnik-Poręby, Niemirów: ulice:Brzeska, Cmentarna, Kapliczysko, Plac ks.Michała Olszewskiego, Plac Wyzwolenia, Szpitalna, Zamkowa; Sutno, Wajków, Osłowo,
3Świetlica wiejska, Moszczona Królewska 55, Moszczona KrólewskaPowszechnyNieMoszczona Królewska, Końskie Góry, Maćkowicze, Kolonia Maćkowicze, Stankowicze, Kudelicze, Olchowicze, Radziwiłłówka, Homoty, Pawłowicze, Oksiutycze,
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Adamowo, Mętna117033
Nr 2Tokary, Koterka115822
Nr 3Wilanowo120622
Nr 4Mielnik: ul. Biała, ul. Brzeska, ul. Bugowa, ul. Cerkiewna, ul. Duboisa, ul. Górna, ul. Graniczna, ul. Królewska, ul. Krótka, ul. Mostowa, ul. Ogrodowa, ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Plac Kościuszki, ul. Popław, ul. Przemysłowa, ul. Sadowa, ul. Strażacka, ul. Stary Trakt, ul. Ścianka, ul. Tarniny, ul. Tarasowa, ul. Uroczysko, ul. Wesoła, ul. Widokowa, ul. Zaszkolna, ul. Zacisze, ul. Zamiejska, ul. Zamkowa, Mielnik – Grabowiec, Mielnik – Poręby5785415
Nr 5Niemirów: ul. Brzeska, ul. Cmentarna, ul. Kapliczysko, ul. Plac ks. Michała Olszewskiego, ul. Plac Wyzwolenia, ul. Szpitalna, ul. Zamkowa112733
Nr 6Sutno113833
Nr 7Wajków, Osłowo114944
Nr 8Moszczona Królewska, Końskie Góry119633
Nr 9Maćkowicze, Stankowicze, Kudelicze, Olchowicze114522
Nr 10Radziwiłłówka110722
Nr 11Homoty, Pawłowicze, Oksiutycze115422
Podsumowanie 152 3353041
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM KWW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM 1 1   4 1 1 1 1 1 1   12
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK KWW ROZWOJU GMINY MIELNIK 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK KWW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK 1   1 5 1 1 1 1     1 12
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI WAJKÓW KWW WSI WAJKÓW             1         1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE       1               1
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 170 110 110 64.71%
107 97.27%
Tak
Nr 2 158 110 110 69.62%
107 97.27%
Tak
Nr 3 206 123 123 59.71%
118 95.93%
Tak
Nr 4 785 550 550 70.06%
542 98.55%
Tak
Nr 5 127 89 89 70.08%
88 98.88%
Tak
Nr 6 138 96 96 69.57%
92 95.83%
Tak
Nr 7 149 96 96 64.43%
96 100.00%
Tak
Nr 8 196 153 153 78.06%
151 98.69%
Tak
Nr 9 145 82 82 56.55%
78 95.12%
Tak
Nr 10 107 69 69 64.49%
69 100.00%
Tak
Nr 11 154 97 97 62.99%
92 94.85%
Tak
Podsumowanie2 3351 5751 57567.45%1 54097.78%
 
Wyniki głosowania na kandydatów do rady
Okręg wyborczy nrNr listyNr na liścieNazwisko i Imiona Nazwa komitetuLiczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1141Gacki ArturKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM3431,78%Nie
1151Leoniuk SławomirKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK3936,45%Tak
1161Słoniowski Antoni WładysławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK3431,78%Nie
2141Soszko AntoniKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM6056,07%Tak
2151Kuźmicz GrzegorzKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK4743,93%Nie
3151Terebun WitoldKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK9076,27%Tak
3161Sawczuk LeokadiaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK2823,73%Nie
4141Arbaczewska HalinaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM11721,59%Nie
4142Makarewicz HelenaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM9617,71%Nie
4143Marks TomaszKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM11220,66%Nie
4144Urbańska MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM6311,62%Nie
4151Charko StefaniaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK13023,99%Nie
4152Dacewicz JerzyKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK10319,00%Nie
4153Jonio ZbigniewKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK17632,47%Tak
4154Sawczuk MirosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK11821,77%Nie
4155Zienkiewicz MikołajKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK11320,85%Nie
4161Boguszewska MariaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK22240,96%Tak
4162Stankiewicz WładysławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK20036,90%Tak
4163Śnieżko JerzyKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK15127,86%Nie
4164Tobota KazimierzKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK25246,49%Tak
4165Zduniewicz JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK21639,85%Tak
4181Bukrewicz MarekKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO LUDOWE8615,87%Nie
5141Koc JustynaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM66,82%Nie
5151Saciuk Wiesław KazimierzKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK3337,50%Nie
5161Hackiewicz-Stępień AlinaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK4955,68%Tak
6141Bołtryk StanisławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM1314,13%Nie
6151Kałanczyński AndrzejKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK3133,70%Nie
6161Mormol MaciejKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK4852,17%Tak
7141Weremjewicz JerzyKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM2930,21%Nie
7151Weremijewicz JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK2829,17%Nie
7161Kopciewski MarcinKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK1010,42%Nie
7171Drozdowski StanisławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI WAJKÓW2930,21%Tak
8141Selwestrowicz JarosławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM2516,56%Nie
8151Troc StefanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK7147,02%Tak
8161Kapelko JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK5536,42%Nie
9141Pytel SławomirKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM4253,85%Tak
9151Terebun JerzyKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK3646,15%Nie
10141Koc JanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM2536,23%Nie
10151Pogrebniak OlgaKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK4463,77%Tak
11151Kożuchowski LucjanKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIK7884,78%Tak
11161Jaroszuk MieczysławKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIK1415,22%Nie
Rada Gminy Mielnik - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1151 Leoniuk Sławomir4539 36.45%
2141 Soszko Antoni4860 56.07%
3151 Terebun Witold6390 76.27%
4153 Jonio Zbigniew57176 32.47%
4161 Boguszewska Maria64222 40.96%
4162 Stankiewicz Władysław55200 36.90%
4164 Tobota Kazimierz62252 46.49%
4165 Zduniewicz Jan62216 39.85%
5161 Hackiewicz-Stępień Alina4649 55.68%
6161 Mormol Maciej3748 52.17%
7171 Drozdowski Stanisław4729 30.21%
8151 Troc Stefan4771 47.02%
9141 Pytel Sławomir5042 53.85%
10151 Pogrebniak Olga6544 63.77%
11151 Kożuchowski Lucjan5378 84.78%


Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieNazwa komitetuMiejsce zamieszkania, przynależność i poparcieTreść oświadczenia lustracyjnego*)
1Kostecki Jerzy 38wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA MIELNIK PRZYJAZNA MIESZKAŃCOMBiałystok, nie należy do partii politycznej
2Tobota Adam 49wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA GMINY MIELNIKMielnik, nie należy do partii politycznej
3Wichowski Eugeniusz 48wyższeKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU GMINY MIELNIKTokary, nie należy do partii politycznej
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Kostecki Jerzy 38wyższeBiałystok, nie należy do partii politycznej 1227.93% Nie
2Tobota Adam 49wyższeMielnik, nie należy do partii politycznej 69945.42% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3Wichowski Eugeniusz 48wyższeTokary, nie należy do partii politycznej 71846.65% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
Zbiorcze informacje o obwodach
Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Wiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Wilanowo 72, Wilanowo Powszechny534343343 64,23%
334 97,38%
2Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej, Mielnik ul. Bugowa 10, Mielnik Powszechny1199831830 69,22%
814 98,07%
3Świetlica wiejska, Moszczona Królewska 55, Moszczona Królewska Powszechny602401401 66,61%
391 97,51%
Ogółem 2335 1575 1574 67,41%
1539 97,78%
Głosowanie ponowne w dn. 05-12-2010
L.p.Nazwisko i ImionaWiekWykształcenieMiejsce zamieszkania przynależność i poparcieLiczba głosów oddanych na kandydata% głosówWybrany
1Tobota Adam 49wyższeMielnik, nie należy do partii politycznej 88652,43% Tak
2Wichowski Eugeniusz 48wyższeTokary, nie należy do partii politycznej 80447,57% Nie
Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodachZwiń/Rozwiń
Zbiorcze informacje o obwodachZwiń/Rozwiń

Brak plików