Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6966839 93450 47038330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 10722 43112010
   gminy do 20 000 mieszkańców5756421 82728 03926320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Grajewo61515125252Wójt2
m. Grajewo12421623212Burmistrz4
gm. Radziłów6131553645Wójt3
*gm. Rajgród5111584960Burmistrz4
gm. Szczuczyn5151587474Burmistrz4
gm. Wąsosz4101554363Wójt4
Podsumowanie38689644277506 21
*) głosowanie ponowne w dniu 19.12.2010
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Grajewo718 107454
Nr 2gminy: Grajewo, Rajgród49 187324
Nr 3gminy: Radziłów, Wąsosz, Szczuczyn612 640433
Podsumowanie 1739 93411111
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 8 10 32
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 8 8 28
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 8 12 34
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAJEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW GRAJEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 14     14
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GMINY WĄSOSZ KWW WSI GMINY WĄSOSZ     3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 041 8 716 8 705 48.25%
8 066 92.66%
Tak
Nr 2 9 188 4 824 4 823 52.49%
4 219 87.48%
Tak
Nr 3 12 643 6 901 6 901 54.58%
6 182 89.58%
Tak
Podsumowanie39 87220 44120 42951.24%18 46790.4%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 71273238,59%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 29662816,06%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 60893432,97%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAJEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 21831411,82%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GMINY WĄSOSZ 10230,55%
Podsumowanie18 467111100,00%
Rada Powiatu Grajewskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Dembińska Jadwiga50205 2.54%
141 Doliwa Stanisław Adam41577 7.15%
151 Remfeld Waldemar49892 11.06%
152 Latarowski Dariusz42750 9.30%
153 Zawadzka Alina Urszula50231 2.86%
1104 Cybula Antoni68285 3.53%
11010 Ciszewska Barbara43282 3.50%
221 Rutkowska Alicja50755 17.90%
222 Kossakowski Stanisław52445 10.55%
226 Wojewoda Jan52302 7.16%
252 Kulesza Hanna53490 11.61%
321 Augustowski Jarosław481053 17.03%
322 Czyżewski Leszek32672 10.87%
323 Marcinkiewicz Janusz Marian48262 4.24%
324 Jankowska Krystyna27253 4.09%
351 Krukowski Tomasz30397 6.42%
352 Milewski Krzysztof34607 9.82%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 712732838,59%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 296628116,06%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 608934632,97%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAJEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 218314211,82%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GMINY WĄSOSZ 10230,55%
-
Podsumowanie18 46711117100,00%

Brak plików