Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5755217 26121 57922410
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5755217 26121 57922410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Giby5111542229Wójt2
gm. Krasnopol4111542942Wójt3
gm. Puńsk4121541726Wójt1
gm. Sejny5151542727Wójt1
m. Sejny431581858Burmistrz3
Podsumowanie22527524113182 10
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1 miasto Sejny44 673639
Nr 2gmina Sejny i gmina Giby55 807648
Nr 3gmina Krasnopol33 190631
Nr 4gmina Puńsk33 591312
Podsumowanie 1517 26121130
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 10 4 3 23
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 10 6 6 30
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ SAMORZĄDÓW KWW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ SAMORZĄDÓW 7 9 6   22
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE CHRZEŚCIJAŃSKO-LUDOWE KWW POROZUMIENIE CHRZEŚCIJAŃSKO-LUDOWE 8 7 6   21
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW POWIATU SEJNEŃSKIEGO KW SSPS 7 8 6 3 24
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIE TYLKO ZDROWIE" KWW "NIE TYLKO ZDROWIE" 3 4 3   10
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 4 674 2 530 2 529 54.11%
2 374 93.87%
Tak
Nr 2 5 807 3 134 3 134 53.97%
2 895 92.37%
Tak
Nr 3 3 210 1 694 1 694 52.77%
1 550 91.50%
Tak
Nr 4 3 591 1 593 1 593 44.36%
1 497 93.97%
Tak
Podsumowanie17 2828 9518 95051.79%8 31692.92%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 17282320,78%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 15123018,18%
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ SAMORZĄDÓW 10512212,64%
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE CHRZEŚCIJAŃSKO-LUDOWE 9242111,11%
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW POWIATU SEJNEŃSKIEGO 24242429,15%
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIE TYLKO ZDROWIE" 677108,14%
Podsumowanie8 316130100,00%
Rada Powiatu Sejneńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Szturgulewski Andrzej45204 8.59%
158 Jastrzębski Stanisław57142 5.98%
1104 Plesiewicz Maciej Tomasz32111 4.68%
1121 Grzybowski Ryszard52258 10.87%
242 Skupski Mariusz33213 7.36%
251 Fidrych Lucyna48270 9.33%
2101 Kuklewicz Eugeniusz Stanisław50188 6.49%
2111 Łuba Jan53154 5.32%
2121 Miszkiel Józef53175 6.04%
351 Kowalski Zygmunt52135 8.71%
3121 Witkowska Anna Krystyna51220 14.19%
3123 Alboszta Franciszek58136 8.77%
441 Racis Witold Wincenty56129 8.62%
4121 Witkowski Romuald57615 41.08%
4123 Baudzis Antoni52228 15.23%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 172823320,78%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 151230318,18%
Tak
10 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ SAMORZĄDÓW 105122212,64%
Tak
11 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE CHRZEŚCIJAŃSKO-LUDOWE 92421111,11%
Tak
12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW POWIATU SEJNEŃSKIEGO 242424629,15%
Tak
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NIE TYLKO ZDROWIE" 677108,14%
Tak
Podsumowanie8 31613015100,00%

Brak plików